Hoge interesse in startbouwimpuls: noodzaak tot uitbreiding subsidie

31 augustus 2023

Enorme interesse

De startbouwimpuls, een subsidieprogramma, heeft een overweldigende belangstelling van woningbouwers aangetrokken, zo blijkt uit een recente Kamerbrief. Het totaal aantal aanvragen bedraagt 2.195 uit 246 gemeenten, gericht op de bouw van 260.000 nieuwe woningen. Deze aanvragen vragen in totaal om een financiële bijdrage van 3,3 miljard euro, zoals aangegeven door Minister Hugo de Jonge.

Na bestaande koopwoningen wordt nu ook nieuwbouw goedkoper

Uitdagingen en toekomst

De grote belangstelling voor de subsidie toont volgens de minister de vastberadenheid en potentieel om de bouw voort te zetten. Het initiële budget van 250 miljoen euro blijkt echter onvoldoende. De minister lijkt bereid om het budget te verhogen en benadrukt nu een minimale beschikbaarheid van 250 miljoen euro.

Verstrengeling van toewijzingscriteria

De minister heeft plannen om de toewijzingscriteria aan te scherpen. Voor subsidie moet elk project minstens tien woningen omvatten. Bovendien wordt per nieuwbouwwoning maximaal 12.500 euro subsidie verleend. Minstens de helft van de nieuw te bouwen woningen dient betaalbaar te zijn en flexwoningen zijn uitgesloten van de regeling. Deelnemende partijen moeten hun projecten in 2024 of 2025 opstarten, en aanmelden kan tot uiterlijk 13 oktober.

Subsidie als steunmaatregel

Minister De Jonge heeft benadrukt dat startsubsidies noodzakelijk zijn om door een bouwdip heen te komen. De timing tussen de aankondiging en toewijzing van subsidie is van cruciaal belang om strategisch gedrag van partijen tegen te gaan. Hij hintte eerder op het faciliteren van projecten die anders vast zouden lopen.

Kanttekening bij eigen verantwoordelijkheid

Eerder riep Minister De Jonge woningbouwers op om meer verantwoordelijkheid te nemen. Hij stelde dat de markt zich moet aanpassen aan nieuwe realiteiten, zoals stijgende rentetarieven. Hij benadrukte dat eerdere bouwperiodes, ondanks hogere rentes, succesvol waren en pleitte voor realistische verwachtingen.

Uitdagingen in de sector

De cijfers tonen aan dat grote en middelgrote projectontwikkelaars te maken hebben met aanzienlijk dalende omzetten, zoals blijkt uit recente CBS-gegevens. De grootste Nederlandse projectontwikkelaar, BPD, verkocht in het eerste halfjaar van dit jaar ruim een derde minder woningen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, waarbij een verlies van 20 miljoen euro werd geleden.

cobouw.nl