Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit voor de komende 100 jaar?

21 juli 2020

Er wordt nu al volop gefilosofeerd over de toekomst van Nederland. En dan hebben we het niet alleen over wie volgend jaar de Tweede Kamerverkiezingen wint of hoeveel woningen er over 5 jaar extra nodig zijn. Dan gaat het ook over de verre toekomst. Hoe ziet Nederland er in 2120 uit? Hoe leven we over pakweg honderd jaar? Een paar dingen staan vast. De klimaatdoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Er moet rekening worden gehouden met toename van de bevolking en verdere vergrijzing.

Risico’s voor de wereldeconomie

Een recente publicatie van het World Economic Forum laat niets aan duidelijkheid over. Het World Risks Report spreekt van serieuze risico’s voor de wereldeconomie. Het klimaat is daarin een belangrijke factor. Periodes van extreem weer, of het nu gaat om veel regen of grote droogte spelen een belangrijke rol. De strijd tegen de stijgende zeespiegel is voor de toekomst van Nederland uiteraard van groot belang. De universiteit van Wageningen heeft zich tot taak gesteld om een visie op de toekomst te formuleren, waarbij ook aandacht is voor de bedreiging van de biodiversiteit.

Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit voor de komende 100 jaar

Behoefte aan ‘werkend perspectief’

De uitkomsten van het onderzoek van de Wageningen Universiteit zijn enthousiast ontvangen in diverse sectoren, waaronder de bouw en de landbouw. Iedereen heeft duidelijk behoefte aan een heldere visie. Geen blauwdruk waar nog van alles onduidelijk is, maar een toekomstperspectief waar iedereen mee vooruit kan. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat er meer aandacht komen voor structurele en functionele vergroening van stedelijke gebieden. Hier liggen niet alleen uitdagingen maar ook kansen. Voor de  toekomst van Nederland moet ook zeker gekeken worden naar het grondgebied dat zich op de Noordzee bevindt. Dit zijn meer vierkante kilometers dan Nederland aan landoppervlak heeft. Als hier beter gebruik van gemaakt wordt liggen daar zeker mogelijkheden.

Samenhangende aanpak voor steden en platteland

Het is duidelijk dat er meer samenhang moet komen tussen de ontwikkeling van steden en de ontwikkeling van buitengebieden. Op het platteland spelen andere belangen dan in de stad. Maar door beter samen te werken kan de beschikbare ruimte beter worden benut, zowel voor de mens als voor flora en fauna. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat ieder  gebied vraagt om maatwerk. Een aanpak die op de ene plek werkt, is niet automatisch geschikt voor een andere locatie. De toekomst van Nederland ligt in onze handen en begint vandaag, zo concludeert het rapport.

Bron: Stadszaken.nl