Hoe wordt digitalisering een zegen voor de maatschappij?

28 november 2021

Digitalisering is een heet hangijzer in veel sectoren. Robots nemen taken over, kunstmatige intelligentie zorgt voor snelle ontwikkelingen, onder andere in de gezondheidszorg. Nu nog besteedt een arts veel meer tijd aan het stellen van een diagnose dan aan contact met de patiënt. Als de arts gebruik kan maken van nieuwe innovaties blijft er meer tijd over voor de patiënt. Of, en dat is het risico, de arts kan per uur meer patiënten bedienen en er blijft niets over van de mooie plannen voor meer persoonlijke aandacht.

Hoe wordt digitalisering een zegen voor de maatschappij

Innovatie moet meer op de mens worden gericht

Deskundigen wijzen er op dat innovaties niet alleen moeten dienen om de ontwikkelaars hiermee flink geld te laten verdienen. Digitalisering moet zich vooral in dienst stellen van de mensen en op het bewaren van de leefbaarheid op aarde. Een bekende criticus, Stewart Brand, wees er in de jaren 90 van de vorige eeuw al op dat het veel belangrijker is om grote fouten te vermijden dan een in jouw ogen belangrijk doel na te jagen zonder op de risico’s te letten. Die theorie gaat in de 21e eeuw nog steeds op.

Verschillende scenario’s

Het is belangrijk om bij het toepassen van digitalisering rekening te houden met verschillende scenario’s. Het is zeker niet verboden om het positieve scenario voor ogen te houden. Maar houd ook rekening met het meest pessimistische scenario. Bedenk daarbij vooral hoe je dit scenario kan voorkomen. Zo is de kans het kleinst dat dit doembeeld werkelijkheid wordt. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken en kunnen er altijd onverwachte dingen gebeuren. Maar als je probeert de toekomst positief te beïnvloeden dan hoeft digitalisering zeker geen spookbeeld te zijn waar je wakker van moet liggen.

Bron: NRC