Hoe moeten Nederlandse woningen van aardgas af?

25 februari 2020

Als onderdeel van het klimaatakkoord is besloten dat Nederlandse woningen van aardgas af moeten. Dit is echter een flinke klus. Veel Nederlanders hebben nog geen idee wat er moet gebeuren en wat hen te wachten staat. Het gebruik van gas om te verwarmen en te koken is op dit moment nog zeer gebruikelijk voor miljoenen Nederlandse inwoners. Dit moet echter snel veranderen.

Enorme klus te klaren

Het kabinet besloot in het klimaatakkoord dat in 2050 geen enkel Nederlands huis nog op het gas aangesloten moet zijn. In 2030 moeten al anderhalf miljoen huizen duurzaam zijn. Dit is echter een enorme klus. Op dit moment zijn nog 9 op elke 10 huizen op het aardgas aangesloten. Het kabinet wil de Nederlandse inwoners echter niet bang maken. Op dit moment is nog niet veel nodig. Eind 2021 moeten gemeenten plannen voor nieuwe warmtevoorzieningen klaar hebben.

Hogere belasting op gas

De belasting op aardgas wordt echter wel opgevoerd. Dit jaar is de verhoging al 4 cent per kubieke meter. In de volgende zes jaar komt daar jaarlijks nog een cent bij. Elektriciteit wordt daarentegen goedkoper om overstappen op elektrisch koken en stoken te stimuleren. De Tweede Kamer is nog in gesprek over manieren waarop huizen van gas af kunnen. Zowel de coalitie als de oppositie dringen bij minister Raymond Knops aan op duidelijkheid. Wie nu een nieuwe keuken koopt, weet niet of elektrisch de juiste keuze is.

Hoe moeten Nederlandse woningen van aardgas af

Meer duidelijkheid gewenst

De vraag of elektrisch beter is, geldt ook voor het verwarmingsvraagstuk, zo stelt de oppositie. Wat is slim bij het vervangen van een cv-ketel? Er is veel behoefte aan duidelijkheid. GroenLinks stelt dat meer ambtenaren nodig zijn om duidelijkheid te bieden. Hierover voert de Tweede Kamer discussie.

Proef met aardgasvrije wijken

Om meer duidelijkheid te krijgen, is een proef met 27 aardgasvrije wijken begonnen. Deze proef wordt gedaan met overheidssubsidie. Deze experimenten gaan niet allemaal even gemakkelijk. Sommige wijken gaan soepeler van gas af dan andere. Waarbij enkele wijken zelfs ver achter liggen op de planning.

Problemen van verschillende aard

Ook minister Knops erkent dat het geen gemakkelijke klus betreft. De onduidelijkheid is nog groot. Bovendien zijn de wijken in het land sterk verschillend. Daardoor ontstaan problemen van verschillende aard. Ook zijn er bewoners die hun gasgestookte cv-ketel het liefst gewoon zouden behouden.

Werken met een lening

Inmiddels is een speciaal warmtefonds in het leven geroepen. Daar kunnen huiseigenaren een lening aangaan. Zo kunnen maatregelen als isolatie of het aanleggen van een warmtepomp worden bekostigd. Een lening van €15.000,- kan in 20 jaar tegen 2% rente worden afgelost. Het fonds is ook beschikbaar voor VvE’s.

Grote stap in 2021

Het kabinet hoopt de grootste stap eind 2021 te kunnen zetten. Dan moeten gemeenten hun plan om van aardgas af te gaan klaar hebben. Deze plannen omvatten stappen voor de komende dertig jaar. In de Tweede Kamer heersen veel twijfels over de haalbaarheid. Kamerlid Erik Ronnes stelt dat er hulp aan gemeenten geboden moet worden. Alleen op die manier is alles tijdig klaar.

Bron: Algemeen Dagblad