Hoe kunnen we de daken van Nederlandse gebouwen beter benutten

16 augustus 2022

De daken van Nederlandse gebouwen worden veel te weinig benut, zo vinden deskundigen. Er zijn veel meer mogelijkheden om daken te benutten dan alleen maar het installeren van zonnepanelen. Denk aan het reguleren van de afvoer van hemelwater en het bestrijden van hittestress. Daarnaast kunnen daken bijdragen aan het oplossen van de woningcrisis.

600 vierkante kilometer platte daken

Nederland telt ongeveer 600 vierkante kilometer aan platte daken. Om een idee te geven: dit is de oppervlakte van de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht samen. Al die vierkante kilometers kunnen worden gebruikt voor een veelheid aan doelen. Van een plat dak kan bijvoorbeeld een sport- en spelplaats worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een optie voor scholen die weinig mogelijkheden hebben om een speelplaats te creëren bij het schoolgebouw. Een basisschool in Rotterdam heeft een dakspeelplaats en het geluid van spelende kinderen midden in de stad is bijna uniek.

De voordelen van een groendak

Een groendak biedt meerdere voordelen. Ten eerste draagt zo’n dak bij aan de biodiversiteit. Ten tweede kun je op deze manier daken benutten om hittestress te bestrijden. Een bitumen dak met zwart dakleer kan in de zomer opwarmen tot wel 85 graden omdat de dakbedekking de warmte vasthoudt. Wordt op hetzelfde gebouw een groendak aangelegd dan komt de temperatuur niet hoger dan zo’n 35 graden. In Rotterdam is zelfs een heuse dakboerderij van 1000 vierkante meter waar groente en fruit wordt verbouwd en een aantal bijenkasten wordt beheerd. De opbrengst wordt geleverd aan plaatselijke restaurants.

Hoe kunnen we de daken van Nederlandse gebouwen beter benutten

Het dak als waterbassin

Nederland krijgt steeds vaker te maken met perioden van droogte afgewisseld met soms extreem veel neerslag. Het is de kunst om regenwater op te slaan zodat het in tijden van droogte kan worden gebruikt. Ook daar kunnen daken een bijdrage aan leveren. Een groendak kan al veel water bergen, maar er zijn ook de zogenaamde Slimdaken, die tot 7 keer zo veel water kunnen vasthouden. Het dak wordt aangestuurd door een slim computersysteem dat anticipeert op het weerbericht. Wordt er veel neerslag verwacht? Dan creëert het dak mogelijkheden om meer water op te slaan.

Energie opwekken op het dak

Energie opwekken op het dak gebeurt nu voornamelijk met zonnepanelen. Een prima oplossing, maar het is ook mogelijk om op een plat dak windenergie op te wekken. Een kleine turbine, die aanzienlijk minder geluidsoverlast geeft dan een traditionele windmolen, kan bijvoorbeeld op het dak van een bedrijfspand worden geplaatst. Platte daken bieden ook een mogelijkheid om woonruimte te creëren. Op platte daken van bedrijven kunnen naast groendaken ook woningen worden gerealiseerd. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van de woningnood in Nederland. En als we dan toch bezig zijn dan kan er op een plat dak natuurlijk ook een landingsplaats voor een drone worden gecreëerd. Dat scheelt weer een hele file aan bestelbussen van bezorgdiensten.

Bron: VPRO Gids