Hergebruik van gebouwen moet in de toekomst verspillen van grondstoffen voorkomen

18 april 2019

Gebouwen moeten in de toekomst net zo worden gebouwd als auto’s, vinden sommige vooruitstrevende projectontwikkelaars. Een auto wordt als hij wordt afgedankt uit elkaar gehaald en diverse onderdelen worden hergebruikt. Wat overblijft wordt op een duurzame manier vernietigd. Dat moet voor gebouwen ook gaan gelden om de verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

De strijd tegen de verpaupering van industrieterreinen

De bouwers van nu zien hoe het niet moet. Distributiecentra die in vanaf de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw werden gebouwd zijn zwaar gedateerd. Ze zijn te klein en voldoen niet aan de hedendaagse eisen. Leegstand is er nu nog niet. De markt is oververhit en daarom staat een loods niet lang leeg. Er is altijd wel een bedrijf dat er dan toch maar in trekt, ook al is het een verouderd pand dat niet aan hun wensen voldoet. Er is simpelweg geen alternatief. Wel is het zo dat veel van de oude distributiehallen een andere functie krijgen. Het worden slachthuizen of productiecentra. Dit om de simpele reden dat ze als distributiecentrum niet meer voldoen.

Hergebruik van gebouwen moet in de toekomst verspillen van grondstoffen voorkomen

Hergebruik is vaak nauwelijks mogelijk

Soms zit er niets anders op dan een oud gebouw te slopen omdat het simpelweg niet meer bruikbaar is. De bouwmaterialen zijn in veel gevallen niet te recyclen. En er is nog een probleem: de fundering. Een fundering is vaak een log blok beton waar een nieuwe projectontwikkelaar alleen maar last van heeft. Hergebruiken kan niet en verwijderen is vaak een peperdure aangelegenheid. Voer maar eens 800 vrachtwagens beton af zonder milieuschade. Dat is bijna niet te doen. Direct hergebruik is vaak niet eenvoudig. Deuren hergebruiken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend. Een deur is vandaag de dag namelijk meestal 2.30 meter hoog. Oude deuren zijn hooguit 2.00 of 2.10 meter hoog. Hergebruiken kan dan al niet. Datzelfde geldt voor veel andere materialen.

Bouwer VDR werkt aan een mooi toekomstbeeld

Om de verpaupering van distributiecentra een halt toe te roepen is er actie nodig. Bouwer VDR denkt daar graag aan mee. Op hun eigen terrein is een pand gebouwd dat voldoet aan dit verbeterde toekomstbeeld. Het gebouw is op een dusdanige wijze gebouwd en er zijn materialen gebruikt die het mogelijk maken om, als het pand moet worden gesloopt, vrijwel alle gebruikte materialen opnieuw in te zetten. Deze circulaire bouw heeft volgens VDR zeker de toekomst, al moet er nog wel het nodig e gebeuren om projectontwikkelaars er op grotere schaal warm voor te laten lopen.

Bron: Financieele dagblad