Helft van huisartsen kampt met ruimtegebrek

23 mei 2024

Ruimtegebrek: Bijna de helft (48%) van de Nederlandse huisartsenpraktijken kampt met een tekort aan ruimte. Dit blijkt uit een jaarlijkse enquête van Nivel, kennisinstituut voor de zorg. Vooral een gebrek aan spreekkamers is problematisch. De krapte leidt tot langere wachttijden, minder optimale zorgverlening en zelfs het weigeren van nieuwe patiënten.

Oorzaken

De oorzaken van het ruimtegebrek zijn divers. Zo is er in 75% van de gevallen geen mogelijkheid om uit te breiden op de huidige locatie. Een kwart van de praktijken geeft aan onvoldoende budget te hebben voor een verbouwing of nieuwbouw. In 10% van de gevallen is er weerstand van externe partijen, zoals de gemeente of verhuurder.

Stedelijke gebieden en huurpanden hardst getroffen

De problematiek speelt met name in stedelijke gebieden, waar geschikte panden schaars en duur zijn. Ook praktijken die huren in plaats van een eigen pand hebben vaker te maken met ruimtegebrek.

Gebrek aan opvolgers en ketens als oplossing

De krapte op de huisartsenmarkt wordt versterkt door het tekort aan opvolgers voor stoppende praktijkhouders. Duizenden Nederlanders zitten hierdoor zonder huisarts. De opkomst van ketens die in dit gat springen en van investeerders in zorgvastgoed zorgt voor extra frictie.

Verhuizen als mogelijke oplossing

34% van de ondervraagde praktijken ziet verhuizen als een mogelijke oplossing voor het ruimtegebrek. Echter, of dit daadwerkelijk haalbaar is, is nog maar de vraag. Sommige praktijken zijn al in gesprek met de gemeente of woningbouwvereniging om te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Bron: fd.nl