Grote wereldsteden gaan samenwerken bij circulair bouwen

7 december 2020

De burgemeesters van Los Angeles, Mexico Stad, Budapest en Oslo hebben de C40 Clean Construction Declaration ondertekend. Hierin spreken ze af dat om per 2030 de bouwemissies te halveren. Ze willen zoveel mogelijk circulair gaan bouwen om hun steden leefbaarder en gezonder te maken. De steden willen de uitstoot van schadelijke stoffen die vrijkomt bij transformatie en nieuwbouw met 50% reduceren vanaf 2030. Dit doel moet worden bereikt door vanaf 2025 uitsluitend nog gebruik te maken van bouwmachines die geen broeikasgassen uitstoten. Daarnaast met zoveel mogelijk materiaal worden hergebruikt en moeten bestaande gebouwen worden getransformeerd in plaats van gesloopt indien mogelijk.

‘Fundamentele omslag is nodig’

Volgens burgemeester Garcetti van Los Angeles is het nu het moment voor een fundamentele omslag in hoe er wordt gebouwd en hoe daarbij met grondstoffen wordt omgegaan. Circa 23 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door bouwactiviteiten. Ongeveer 1/3 van alle grondstoffen die worden gebruikt is bedoeld voor de bouw. De ondertekenaars van het C40 akkoord willen deze percentages flink reduceren door circulair bouwen binnen hun gemeente te stimuleren. Daarnaast levert circulair bouwen nieuwe banen op, een belangrijk aspect nu COVID-19 een zware wissel trekt op de economie van veel landen en steden.

Grote wereldsteden gaan samenwerken bij circulair bouwen

Ook Nederlandse steden aangesloten bij C40

De C40 Clean Construction Declaration bestaat momenteel uit 96 steden over de hele wereld. Hieronder bevinden zich ook Amsterdam en Rotterdam. Deze steden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een kwart van de totale wereldeconomie. Van de totale wereldbevolking woont 1/12e in deze steden. Door samen te werken en afspraken te maken over maatregelen om het klimaat  te beschermen kunnen deze steden dus een wezenlijk aandeel leveren. De organisatie geeft aan dat meer samenwerking nodig is om het klimaat optimaal te beschermen. Door circulair bouwen leidend te maken leveren zij een bijdrage, maar ook bedrijven en organisaties worden opgeroepen om mee te denken. Zo roept de C40 de G20, een overleg tussen de 20 rijkste industrielanden, op om meer te doen voor het klimaat, zoals het beschikbaar stellen van subsidie voor duurzaam bouwen. Ook Amsterdam en Rotterdam ondertekenden deze oproep, samen met nog 37 andere steden over de hele wereld.

Bron: Stadszaken.nl