Grote administratieve lasten door CSRD: uitdagingen en oplossingen voor bouwbedrijven

10 juli 2024

Inleiding tot de CSRD en CO2-rapportage

Bouwbedrijven moeten binnenkort hun volledige CO2-uitstoot in kaart brengen, inclusief de uitstoot in hun hele keten. Deze verplichting komt voort uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Laetitia Nossek van de Dutch Green Building Council (DGBC) benadrukt dat deze richtlijn veel inspanning vereist, vooral voor kleinere bedrijven. Vanaf 2023 moeten beursgenoteerde ondernemingen al rapporteren, terwijl andere bedrijven met specifieke criteria vanaf 2024 en 2025 moeten volgen.

Advies voor bouwbedrijven: begin nuCirculair bouwen moet in de toekomst veel meer gaan opleveren

Ondanks de complexiteit van de nieuwe verplichtingen, adviseert Robert Koolen van Heijmans bouwbedrijven om zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van data. Dit omvat niet alleen basale gegevens zoals kleur en kosten van bakstenen, maar ook milieu-informatie van leveranciers. Het tijdig starten voorkomt dat bedrijven straks onder tijdsdruk moeten werken. DGBC heeft een handreiking opgesteld om bedrijven te helpen bij het meten van hun CO2-uitstoot.

Scope 1, 2 en 3: diepgang en detail

Bedrijven moeten hun emissies rapporteren volgens scope 1, 2 en 3. Terwijl scope 1 en 2 al langer bekend zijn, vormt scope 3 een grotere uitdaging. Dit betreft de indirecte emissies die ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Voor bouwbedrijven is scope 3 bijzonder belangrijk, aangezien het ongeveer 96 procent van hun totale uitstoot omvat. DGBC adviseert bouwbedrijven om te focussen op de meest relevante categorieën: de inkoop van goederen en diensten, en het gebruik van verkochte producten.

Case study: Heijmans en scope 3

Heijmans is al enige tijd bezig met duurzaamheidsverslaglegging en heeft zich recent gericht op scope 3-emissies. Dit proces vereist uitgebreide dataverzameling en opslag, waarvoor zij specifieke monitors hebben ontwikkeld. De emissies binnen scope 3 worden verdeeld in upstream (vroeg in de keten) en downstream (later in de keten). Heijmans werkt samen met leveranciers om de uitstoot van materialen zoals asfalt en beton te verminderen en ontwikkelt klimaatneutrale woningen om de downstream uitstoot te beperken.

Methodes voor CO2-berekening

Er zijn verschillende methoden om CO2-uitstoot te berekenen. De meest nauwkeurige methode is de Environmental Product Declaration (EPD), maar deze informatie is vaak incompleet. Een andere methode is gebaseerd op uitgaven, waarbij schattingen worden gemaakt op basis van de economische waarde van goederen en diensten. Hoewel dit sneller is, is het minder nauwkeurig en moet rekening worden gehouden met inflatie en economische schommelingen.

Transparantie en toekomstige verwachtingen

Het rapporteren van CO2-uitstoot zal in de beginjaren veel onwetendheid en interpretatieruimte met zich meebrengen. Transparantie is daarom cruciaal. Bouwbedrijven moeten duidelijke en volgzame gegevens leveren die door accountants gecontroleerd kunnen worden. Hoewel er discussie is over het vaststellen van emissieniveaus, adviseert DGBC om uit te gaan van de huidige situatie om toekomstige onzekerheden te vermijden.

De praktische impact op bedrijven

Het proces van CO2-rapportage, vooral voor scope 3, is een flinke administratieve last. Dit geldt zelfs voor bedrijven die al ervaring hebben met duurzaamheidsverslaglegging. Nossek van DGBC hoopt dat de handreiking helpt bij de datavolwassenheid van bedrijven. Dit betekent dat bedrijven beter inzicht krijgen in hun volledige keten en uiteindelijk een soort blockchain-achtige transparantie bereiken waarin alle CO2-uitstoot wordt vastgelegd en gevolgd.

Bron: cobouw.nl