Groene stroomproductie in Nederland fors gestegen

11 maart 2024

In 2023 is bijna de helft (48%) van de elektriciteit in Nederland opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Dit is een enorme toename ten opzichte van vijf jaar geleden, toen dit nog 16% was. De groei zit met name in zonne-energie en windenergie op zee.

ZonnestroomOverheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

De hoeveelheid zonnestroom is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Dit komt doordat er enorm veel zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Nederland was vorig jaar zelfs koploper in de wereld qua opgesteld vermogen per inwoner.

Windenergie

Windenergie is de grootste bron van groene energie in Nederland. In 2023 was 25% van de stroom afkomstig van windmolens. De groei zit met name in windenergie op zee, waar steeds meer grote windparken worden gebouwd.

Fossiele brandstoffen

De inzet van fossiele brandstoffen voor de stroomproductie is fors afgenomen. In 2023 was 38% van de stroom afkomstig van aardgas en kolen, terwijl dit vijf jaar geleden nog 70% was.

Stabiele stroomproductie

De totale hoeveelheid stroom die in Nederland wordt geproduceerd is de afgelopen jaren stabiel gebleven. De toename van groene energie heeft de afname van fossiele brandstoffen gecompenseerd.

Bron: fd.nl