Een groen dak is in Groningen geen uitzondering meer

15 augustus 2019

Steeds meer woningen in de stad Groningen krijgen een groen dak. Het dak wordt niet met traditionele pannen bekleed maar met beplanting. Was zo’n dak een jaar of tien geleden nog een uitzondering, tegenwoordig kijkt niemand in Groningen stad er nog vreemd van op. Dit is vooral te danken aan het feit at de gemeente Groningen voorop loopt als het gaat om het verlenen van subsidie voor daken die met groen worden bekleed. Zo’n groen dak heeft namelijk belangrijke voordelen voor het milieu en dat is een belangrijk speerpunt van de Groningse gemeenteraad.

Groene daken hebben veel voordelen voor mens en milieu

De gemeente Groningen koos in 2008 doelbewust voor het verstrekken van subsidie als een particuliere huiseigenaar zijn dak ‘groen’ wilde maken. Een groen dak heeft immers veel voordelen. Het trekt insecten en daardoor vogels aan. Er strijken zaden op neer zodat er nog meer groen in de stad komt. Groene daken zijn bewezen effectief voor de gezondheid van bewoners en daarmee voor de leefbaarheid in de stad. En dan is er nog het energieaspect. Een groen dak isoleert. In de winter wordt de warmte langer vastgehouden en in de zomer juist buiten de deur gehouden. En bij hevige regenval ontlast een groen dak het riool door regenwater vast te houden.

Een groen dak is in Groningen geen uitzondering meer

Wettelijke basis voor een langdurige subsidieregeling

Aanvankelijk gaf de gemeente Groningen twee jaar subsidie voor het realiseren van groene daken. Dit was een groot succes, want er werd ruim 2500 vierkante meter dak van een ‘tuintje’ voorzien. Daarom wilde de gemeente de regeling een meer permanent karakter geven. Daarvoor kwam een wettelijke basis toen in 2009 de nieuwe Waterwet in werking trad. Deze gaf de gemeenten de mogelijkheid om een deel van de rioolbelasting te bestemmen voor subsidie voor groene daken. Uit studies blijkt dat de daken daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De daken met diverse bloeiende planten worden druk bezocht door vlinders, bijen, hommels en andere insecten.

Doorlopende promotie voor het groene dak

Het groene dak wordt nog steeds goed gepromoot door de gemeente Groningen. De huidige subsidieregeling geldt niet alleen voor particulieren maar ook voor bedrijven. Zodoende zijn inmiddels al duizenden vierkante meters dak voorzien van een groene aankleding. Het fenomeen van de groene daken begint al zo gewoon te worden in Groningen dat niemand het er eigenlijk nog over heeft. Het hoort bij de stad, net zoals d’Olle Grieze.

Bron: Stadszaken.nl