Groeiende behoefte aan verpleegbedden biedt kansen voor investeerders

25 februari 2019

Tot 2030 zijn honderden verpleeghuisbedden nodig. De vergrijzing en daarnaast de verbeterende zorg aan ouderen waardoor zij langer leven maken het noodzakelijk dat er in de toekomst meer zorginstellingen komen om deze groeiende groep de zorg te geven die zij nodig hebben. Investeerders in zowel Nederland als daarbuiten zijn geïnteresseerd om aan deze vraag te voldoen.

Behoefte aan extra bedden neemt fors toe

Tot 2030 zijn naar schatting zo’n 35.000 extra bedden in de verpleeghuiszorg nodig. We worden steeds ouder en blijven steeds langer gezond. Maar dat neemt niet weg dat de groep mensen die intensieve zorg nodig heeft uiteindelijk ook toeneemt. In 2030 telt Nederland naar schatting zo’n 1,2 miljoen 80-plussers. Dat zijn er circa 400.000 meer dan nu. Voor deze mensen moet zorg geboden kunnen worden zodra zij deze nodig hebben. Die zorg kan lang niet altijd thuis worden aangeboden. Soms is het noodzakelijk dat een oudere in een verpleeghuis wordt opgenomen, bijvoorbeeld vanwege dementie of ernstige lichamelijke beperkingen.

Wie gaat die extra bedden realiseren?

Zorginstellingen zijn in Nederland sinds 2010 zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed. Maar zij hebben vaak niet de financiële middelen om dit goed te onderhouden laat staan nieuwbouw te plegen. Daarom is de hulp van investeerders, vooral uit het buitenland, noodzakelijk om de groeiende behoefte aan bedden in de verpleegzorg te realiseren. Banken staan niet te springen om leningen te verstrekken aan zorginstellingen vanwege hun vaak niet sterke financiële positie. Woningcorporaties bouwen wel seniorenwoningen, maar zorginstellingen vallen buiten hun bedrijfsvoering.

Groeiende behoefte aan verpleegbedden biedt kansen voor investeerders

Verbod op winstuitkering

Voor private investeerders is investeren in de bouw van zorginstellingen niet lucratief want winstuitkering in de intramurale zorg is in Nederland verboden. Winst mag wel worden uitgekeerd als de verhuur en de zorgverlening zijn losgekoppeld. Als ouderen een appartement huren van een corporatie en de zorg van een zorgverlener krijgen dan is winstuitkering wel toegestaan. Voor deze constructie wordt dan ook veelvuldig gekozen. Deze constructie is niet geschikt voor alle zorg aan ouderen. Patiënten die 24 uur per dag zorg nodig hebben kunnen niet terecht in dit soort kleinschalige woonvormen. Alleen al omdat voor hen 24/7 een arts aanwezig moet zijn.

Terugkeer van de grootschaligheid in de verpleeghuiszorg

Het aantal mensen dat zorg nodig heeft neemt toe en het aantal mensen dat in de zorg werkt zal niet evenredig mee stijgen. Daarnaast neemt ook het aantal mantelzorgers af omdat steeds meer mensen een baan buiten de deur hebben en zelf ook langer door moeten werken en dus niet de mogelijkheid hebben om voor een moeder of buurman te zorgen. Nu zijn er nog 15 mantelzorgers per hoogbejaarde in Nederland, in 2040 zijn dat er waarschijnlijk nog hooguit 6. Grootschalige zorg zal dan ook zeer waarschijnlijk weer terugkeren in Nederland. En daarom zijn nieuwe investeerders, vooral uit het buitenland, van harte welkom om de zorg aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in de toekomst veilig te stellen.

Bron: Financieele Dagblad