Grijze druk zorgt voor tekort 750.000 woningen

4 december 2017

Vanuit de overheid worden er eigenlijk nog maar twee woonvormen voor ouderen gezien: zelfstandig en in een verpleeghuis. Dit is zo sinds de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht ging in 2015. Ouderen blijven tegenwoordig echter veel langer thuis wonen, omdat er pas sprake is van een verzorgingstehuis als aantoonbaar is dat men zorg nodig heeft. Ouderen komen in meer dan twee smaken en zij hebben woningen nodig waarin ze oud kunnen worden. Door grijze druk is er een tekort aan deze woningen.

Woningtekort door grijze druk

Hoewel er huizen genoeg zijn, zijn er te weinig huizen geschikt om oud in te worden. Mensen gaan steeds eerder nadenken over hun oude dag, maar er zijn niet genoeg woonvormen waar zij naartoe kunnen. Volgens de Bouwagenda, een samenwerking tussen overheid, bouwbedrijven en opdrachtgevers, is er momenteel een tekort van 86.000 woningen. Tot 2040 neemt dit tekort door de grijze druk toe tot 750.000. Er moet dus nu geïnvesteerd worden om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag.

Volgens Ouderenbond ANBO speelt het probleem vooral in gemeenten van minder dan 100.000 inwoners. In Twente zijn bijvoorbeeld Rijssen en Holten populair. Wethouder Roland Cornelissen van Rijssen-Holten ziet dat de vraag naar geschikte woningen voor ouderen zeker is gestegen. Ouderen wilden vroeger zo lang mogelijk in hun óude huis blijven wonen, nu vragen ze zich af op welke manier ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat de gemeente onder andere aanbiedt is een zogeheten ‘blijverslening’, ouderen kunnen dan onder gunstige voorwaarden geld lenen om hun huis te verbouwen. Dan kunnen ze langer blijven wonen.

Maarliefst veertien woonvormen

senioren

De invulling van een geschikt huis varieert per oudere. De woningen zijn in ieder geval altijd grondgebonden, gelijkvloers en drempelloos. Door Kenniscentrum Wonen-Zorg, onderdeel van corporatiekoepel Aedes en zorgbranchevereniging Actiz worden veertien woonvormen onderscheiden. Zo heeft een serviceflat vaak koopwoningen en is er een maaltijdservice en ontmoetingsruimte of klussendienst aanwezig. Een kangoeroewoning bestaat uit gekoppelde, zelfstandige woningen die beschikken over een inpandige verbinding voor ouderen en hun familie. Bij Harmonicawoningen wonen ouderen geclusterd, verspreid over een appartementencomplex. Één appartement dient dan als gezamenlijke ruimte voor activiteiten en zorg.

Volgens Van der Spek, directeur van Corporatie De Goede Woning (DWG), is het belangrijk dat woon-zorginstellingen flexibiliteit bieden. Het plezierig wonen moet voorop staan, er moet pas zorg zijn als het nodig is. In de gemeente Rijssen-Holten staan reeds meerdere zorgwooncomplexen op de agenda. Bijvoorbeeld op de Holterberg zullen achttien appartementen worden gebouwd, waarin het idee is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Zij moeten daarin ‘zorg op maat’ kunnen krijgen. Het complex zal nog zeker een jaar op zich laten wachten, maar het zit nu al vol.

De gemeente Rijssen-Holten wil 870 nieuwe woningen bouwen tot 2021, aldus de woonvisie. Het is belangrijk dat dit levensloopbestendige woningen worden. Belangrijk aandachtspunt is dat Twente ook krimp verwacht, dus elke woning moet geschikt en raak zijn.

Bron: NRC