Goedkope Huurhuizen: Aantrekkelijk voor Huurders, Problematisch voor Woningzoekenden

26 juni 2024

Huurmaximering: Een Uitweg of Een Val?

Het idee van goedkope huurhuizen klinkt aantrekkelijk, maar in de praktijk kunnen huurmaximeringen leiden tot serieuze problemen voor woningzoekenden. Voorbeelden uit Catalonië en Berlijn laten zien dat het woningtekort juist toeneemt door dergelijke maatregelen.

De Situatie in Catalonië en Berlijn

In mei 2019 beschreef de Catalaanse minister Ester Capella i Farré de woningmarkt in haar regio als een “noodsituatie”. Huishoudens konden de torenhoge huren niet meer betalen en nieuwbouwprojecten gingen te langzaam. Daarom stelde ze een maximumhuurprijs voor. Een maand later volgde de Berlijnse senator Katrin Lompscher met een soortgelijke maatregel in haar stad.

Onderzoeken: De Keerzijde van Huurmaximering

Uit recente onderzoeken blijkt dat huurmaximering inderdaad de huurprijzen voor sommige woningen verlaagt. Echter, de vraag naar deze goedkopere woningen nam toe terwijl het aantal verhuurders dat bereid was deze minder rendabele woningen aan te bieden, afnam. In Berlijn halveerde zelfs het aantal nieuw aangeboden huurwoningen, waardoor het woningtekort in beide regio’s toenam.

Waarschuwingen van Experts

Experts hadden al gewaarschuwd voor de negatieve effecten van huurmaximering. Academisch onderzoek toont aan dat huurprijsreguleringen vaak leiden tot grotere woningtekorten. Terwijl huurders van de goedkopere woningen profiteren, wordt het voor woningzoekenden steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden.

De Nederlandse Situatie: Wet Betaalbare Huur

Nederland lijkt eveneens vatbaar voor de argumenten vóór huurmaximering. Op 25 april nam een meerderheid van de Tweede Kamer de Wet betaalbare huur aan. Het ministerie verwacht dat dit tot lagere huurprijzen voor 300.000 woningen leidt. Maar net als in het buitenland is ook hier de kritiek groot: de Raad van State, het Centraal Planbureau en vele academici waarschuwen dat dit de beschikbaarheid van huurwoningen zal verminderen.

Politieke Druk en Realiteit

De politieke druk om iets te doen aan de hoge huren is groot. Kamerleden probeerden de wet zó in te richten dat de huurprijzen wel zouden dalen, maar het aanbod van huurwoningen niet zou afnemen. Dit blijkt een onmogelijke opgave. Een lagere maximale huurprijs leidt onvermijdelijk tot een groter tekort: meer mensen willen de goedkopere woningen, maar minder verhuurders bieden ze aan.

Gevolgen voor Huishoudens met Lage Inkomens

Huishoudens zonder toegang tot woningen met lage huren zijn de dupe. Vooral mensen met lagere inkomens, die niet in aanmerking komen voor sociale huur en te weinig verdienen voor een koopwoning, lijden hieronder. De toenemende tekorten op de vrije huurmarkt maken hun situatie nog nijpender.

Maatschappelijke Schade door Woningtekort

Het woningtekort heeft verstrekkende gevolgen: mensen stellen hun kinderwens uit, kunnen niet verhuizen voor werk en blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen. Het tekort draagt ook bij aan vermogensongelijkheid, aangezien mensen zonder koopwoning geen vermogen opbouwen en huurders indirect de hypotheekrenteaftrek subsidiëren voor rijkere huiseigenaren.

Lange Termijn Oplossingen: Meer Bouwprojecten

De woningcrisis oplossen vergt geduld en langdurige inzet. Meer bouwprojecten zijn nodig om de prijzen te laten dalen zonder dat het tekort toeneemt. Hoewel huurmaximering op korte termijn effect heeft, lost het het fundamentele probleem niet op en kan het zelfs verergeren.

Vastgoedwinsten en Huurmaximering

Politici zien huurmaximering als een manier om de hoge winsten van vastgoedbeleggers aan banden te leggen. Echter, deze winsten zijn al gerealiseerd. Als beleggers geen hoge rendementen meer kunnen maken, verkopen ze hun panden, wat huurder in een nadelige positie brengt.

Juridische Aspecten en Toekomstige Stappen

In Catalonië en Berlijn werd het huurprijsmaximum uiteindelijk door de rechter teruggedraaid. In Nederland is de kans klein dat de rechter dit zal doen, omdat het hier om nationaal beleid gaat. De Eerste Kamer behandelt deze week de Wet betaalbare huur. Zij kunnen Nederland nog weerhouden van een kortetermijnoplossing die de problemen op de woningmarkt eerder groter dan kleiner maakt.

Bron: fd.nl