Geschikte huisvesting voor senioren geeft lucht aan de verhitte woningmarkt

15 maart 2021

Als er meer geschikte woonruimte voor senioren komt, dan zal dat direct een positief effect hebben op het beschikbaar komen van woningen voor starters en gezinnen. In Amsterdam alleen al kunnen er dan misschien wel 40.000 woningen vrijkomen. De vergrijzing neemt toe de komende tientallen jaren. Berekeningen wijzen uit dat rond 2040 zo’n 25% van de inwoners 60+ is. Eelco Damen, ex-voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan, wijst er op dat goede huisvesting senioren kan ‘verleiden’ om te verhuizen. ‘Maak er geen getto’s voor ouderen van’, waarschuwt hij. Ouderen zijn vaak nog tot op hoge leeftijd vitaal en willen dus niet worden ‘opgeborgen’. De politiek moet volgens Damen meer oog hebben voor ouderenhuisvesting in plaats van simpelweg aan te dringen op het bouwen van meer woningen zonder dat hier een duidelijke visie achter zit.

Inventariseer waar ouderen behoefte aan hebben

Aangezien ouderen rond 2040 een kwart van de Nederlandse bevolking uitmaken is het zeker belangrijk om te inventariseren waar zij behoefte aan hebben. Alleen dan kan er gericht worden gebouwd om de woonruimte voor senioren ook goed te laten aansluiten op hun wensen. Ouderen wonen vaker alleen en blijven ook langer zelfstandig wonen. Door daar goed op in te spelen zullen ouderen eerder bereid zijn om hun te groot geworden eengezinswoning op te geven. Deze kan vervolgens beschikbaar komen voor een starter of een politieagent of verzorgende. Deze groepen worden vaak als rolmodel genoemd bij de krapte op de woningmarkt.

Geschikte huisvesting voor senioren geeft lucht aan de verhitte woningmarkt

De druk op verpleegzorg neemt toe

Als er niets verandert aan de beschikbaarheid van geschikte woonruimte voor senioren, dan zal de druk op verpleeghuizen verder toenemen. Alleen al in Amsterdam zal het aantal mensen dat in een verpleeghuis zou moeten wonen verdrievoudigen. De zorg kan dit simpelweg niet aan, ook als er extra verpleeghuizen worden gebouwd. Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen, door ze niet alleen geschikte huisvesting te bieden maar ook adequate voorzieningen in de directe omgeving. Daarmee moet rekening worden gehouden als er gebouwd wordt.

2.000 woningen voor ouderen in de komende 5 jaar

Eelco Damen heeft zijn voorstellen over de huisvesting van ouderen aan de gemeenteraad van Amsterdam voorgelegd. Dit heeft als eerste resultaat dat de gemeente samen met andere betrokken partijen gaat kijken naar de mogelijkheden om 2.000 woningen voor ouderen te bouwen tot 2026. Daarbij wordt dan uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de beoogde doelgroep. Zodat zij ook daadwerkelijk bereid zijn om hun te ruime eengezinswoning te verruilen voor een oude dag in een huis dat hier optimaal voor geschikt is.

Bron: Het Financieele Dagblad