Gemeenten willen woningbouw stimuleren met lage grondprijs

22 december 2020

De stijging van de grondprijs die gemeenten dit jaar doorvoeren is minimaal. In sommige gemeenten stijgt de prijs zelfs helemaal niet. Waar dat wel gebeurt is de stijging minder dan 2,5%. Gemeenten willen hiermee de woningbouw stimuleren. Slechts 17% van de gemeenten verhoogt de grondprijs voor 2021 met meer dan 2,5%. Dat is fors lager dan de verhogingen die vanaf 2020 golden. Maar volgens deskundigen is het niet zeker dat de opzet om daarmee de woningbouw te stimuleren zal slagen.

Geen lagere woningprijs zonder goede afspraken

De VNG en andere deskundigen zijn sceptisch over de vraag of de beperkte stijging van de grondprijs zal leiden tot meer woningbouw en meer betaalbare huizen. Ontwikkelaars die de grond van de gemeente kopen, zijn immers vrij om voor de woningen die zij vervolgens bouwen een marktconforme prijs te vragen. Het enige effect van lagere grondprijzen is dan dat de winst wordt opgestreken door de projectontwikkelaars, zo wordt gevreesd.

Gemeenten willen woningbouw stimuleren met lage grondprijs

Forse stijging grondaankopen door gemeenten

Bijna de helft van de gemeenten heeft de afgelopen twee jaar meer grond aangekocht. Nog eens ruim 60% is dit voor de komende jaren van plan. Hierbij zijn ook gemeenten die tot nu toe nog niet besloten om meer grond aan te kopen. Deze stijgingen zijn dus fors ten opzichte van 2019. Een actief grondbeleid wordt vooral binnen de Randstad gevoerd, daarbuiten zijn gemeenten wat minder actief op de markt voor de aankoop van grond.

Risico’s voor gemeenten bij prijsdaling

Gemeenten kochten in de jaren voorafgaand aan de kredietcrisis van 2008 ook veel grond aan. Toen de huizenprijzen vanaf 2008 in een vrije val belandden, had dat ook forse gevolgen voor de grondprijzen. Gemeenten moesten vervolgens miljarden aan verliezen afboeken. Nu is er weliswaar sprake van een stijging van de grondprijzen omdat de prijs voor woningen historisch hoog is. Maar er kan zomaar ineens een kentering komen. De ontwikkeling van een gebied voor woningbouw duurt gemiddeld 10 jaar. In die tijd kan er veel gebeuren. Gemeenten dienen zich volgens deskundigen te realiseren wat de financiële risico’s zijn met het nu massaal aankopen van grond en wat het uiteindelijke effect is als het gaat om het stimuleren van betaalbare woningbouw.

Bron: Stadszaken.nl