Niet alle gemeenten willen 30% sociale huurwoningen

28 februari 2023

Minister De Jonge van Volkshuisvesting wil dat in iedere gemeente minimaal 30% van de woningen een sociale huurwoning is. Maar niet alle gemeenten hebben behoefte aan dit aantal sociale huurwoningen. Zo heeft de gemeente Urk aan Gedeputeerde Staten van Flevoland laten weten dat dit percentage voor hun gemeente niet haalbaar en wenselijk is. Gedeputeerde Jan de Reus is dan ook voornemens om Urk een ontheffing te verlenen. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Bijdrage aan tekort oplossen

Minister De Jonge wil met zijn voorstel aan de Tweede Kamer gemeenten dwingen mee te werken aan het oplossen van het woningtekort. Gemeenten die al minimaal 30% sociale huurwoningen hebben vallen buiten de maatregel als het gaat om nieuwbouw. Woningcorporaties ervaren de nodige weerstand. Vooral gemeenten met relatief veel koopwoningen staan niet te springen. Ze zijn bang dat hun inwoners het niet accepteren als er sociale huurwoningen ‘bij hen in de achtertuin’ worden gebouwd. De corporaties zijn dan ook blij met het voorstel van minister De Jonge. Zij geven aan dat sommige gemeentebestuurders juist in de gemeenteraad zijn gekozen omdat ze zich uitspreken tegen extra sociale woningbouw in een gemeente. Dan is er nog een probleem. In sommige gemeenten is de grond zo duur dat corporaties deze niet kunnen betalen.

Niet alle gemeenten willen 30 procent sociale huurwoningen

Geen behoefte in Urk

Urk is nog altijd een gesloten gemeenschap. Jongeren beginnen jong met werken en geld verdienen. Ze kunnen daardoor sneller dan leeftijdgenoten een koopwoning bekostigen. De gemeente heeft nu zo’n 15% sociale huurwoningen. Aan het dubbele is geen behoefte. Wellicht dat er wat bij kan, maar de norm van de minister is voor Urk niet haalbaar en ook niet nodig.

Afwijken in overleg

Een woordvoerder van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laat desgevraagd aan Het Financieele Dagblad weten dat provincies onder bepaalde voorwaarden af kunnen wijken van de 30% regel. Dit moet altijd in overleg met de Rijksoverheid. Ook de Tweede Kamer is verdeeld over de plannen van De Jonge. VVD-kamerlid Peter de Groot betichtte de minister ervan ‘de achterstandswijken over geheel Nederland te willen uitrollen’, een uitspraak waar hij na kritiek in de media overigens weer op terugkwam. In het voorstel van De Jonge staat ook welke groepen voorrang krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Binnenkort volgt een debat in de Tweede Kamer over de voorstellen van minister De Jonge.

Bron: Het Financieele Dagblad