Gemeenten mogen koophuizen voorbehouden aan eigen inwoners en vitale beroepen

19 april 2022

Minister Hugo de Jonge geeft gemeenten de mogelijkheid om nieuwe woningen alleen beschikbaar te stellen voor een bepaalde groep. Dit zou gaan gelden voor eigen inwoners of gegadigden die in de betreffende gemeente een vitaal beroep uitoefenen, zoals onderwijspersoneel of zorgpersoneel. Op die manier wil de minister het voor deze doelgroepen makkelijker maken om een betaalbaar koophuis te vinden. Nu vissen kopers vaak achter het net omdat ze worden overboden door vastgoedinvesteerders of mensen met een hoger inkomen.

Gemeenten mogen koophuizen voorbehouden aan eigen inwoners en vitale beroepen

Maatregel tegen vertrekkende Randstadbewoners

Vooral in het oosten van Nederland gebeurt het regelmatig dat koophuizen worden aangekocht door mensen uit de Randstad. Zij kunnen hun woning voor veel geld verkopen en inruilen voor een goedkopere, maar vaak ruimere en betere woning elders. De eigen inwoners van de regio, waaronder starters komen op die manier niet aan een woning omdat ze de bedragen die worden geboden niet kunnen betalen. De minister wil dat minimaal 50% van nieuwbouwhuizen op deze manier aan specifieke doelgroepen beschikbaar worden gesteld. Het gaat daarbij om woningen met een koopprijs tot € 355.000, de grens voor Nationale Hypotheekgarantie.

Toewijzing huurwoningen

Ook voor huurders wil minister De Jonge iets doen. Gemeenten mogen, als de nieuwe wet door de Tweede Kamer wordt aangenomen, 50% van de beschikbare huurhuizen toewijzen aan eigen inwoners. Op die manier moet het makkelijker worden dat ouderen in hun eigen woonplaats blijven en dat gezinnen gemakkelijker aan een huurhuis kunnen komen in het dorp waar ze vaak al hun hele leven wonen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels, die ook voor de grote steden gaan gelden, ingaan per 1 januari 2023. Of dat lukt hangt af van de snelheid waarmee de nieuwe wet in de Tweede Kamer kan worden behandeld.

Bron: Het Financieele Dagblad