Gemeenten krijgen geld voor inzet elektrische bouwmachines

26 februari 2024

Stimulans voor emissieloos bouwen: geld voor gemeenten

Het kabinet heeft aangekondigd lagere overheden te belonen die elektrische bouwmachines voorschrijven in hun aanbestedingen. Tot 2029 is er een bedrag van 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze initiatieven.

Populariteit van emissieloos bouwenStikstofcrisis doet vraag naar elektrische bouwmachines stijgen

Hoewel emissieloos bouwen steeds populairder wordt, constateert de regering dat het nog niet voldoende van de grond komt. Opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en provincies tonen interesse, maar schrikken vaak terug vanwege de hogere kosten die hiermee gepaard gaan.

Stimulering van elektrisch materieel

Om het gebruik van elektrisch materieel bij bouw- en sloopwerkzaamheden te stimuleren, heeft de regering een fonds van 180 miljoen euro ingesteld. Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft vorige week de randvoorwaarden voor deze regeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voorwaarden en subsidiebedragen

Alleen opdrachtgevers die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekenen, kunnen aanspraak maken op de subsidie. Momenteel hebben ongeveer twintig partijen dit convenant ondertekend, waarbij elke deelnemer tot 2029 aanspraak kan maken op maximaal 5 miljoen euro.

Subsidieberekening en zekerheid

Subsidies worden per aanbesteding berekend, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Hoewel de exacte hoogte van de subsidie meestal pas na de aanbesteding bekend wordt, is er een systeem opgezet om aanvragers zekerheid te bieden dat zij de beloofde subsidie daadwerkelijk ontvangen.

Reductie van uitstoot

Met deze regeling beoogt het kabinet de uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 te verminderen, waardoor het bijdraagt aan duurzamere bouwpraktijken en een schonere leefomgeving.

Bron: cobouw.nl