Gemeenten investeren minder in bedrijventerreinen

19 oktober 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

Gemeenten halveren de komende vijf jaar de investeringen in bedrijventerreinen. De vraag is of dit handig is. Als gemeenten stoppen met investeren, kan de verloedering vaak snel toe, dit verslechtert de economie weer en zo wordt de vervalspiraal ingezet.

Het economische belang van bedrijventerreinen is groot. 30% van de arbeidsplaatsen bevinden zich hier en maar liefst de helft van het bruto binnenlands product wordt hier geproduceerd.
Er is een tijd geweest dat er veel aandacht was voor bedrijventerreinen. Echter, verschillende onderzoeken tonen aan dat het gevoerde beleid niet erg effectief is geweest. Bij terreinen waarin is geïnvesteerd zijn niet significant meer banen of grotere vastgoedwaardes ontstaan.

Leegstand en veroudering van bedrijventerreinen

De leegstand neemt op diverse bedrijventerreinen nog steeds toe. In 2014 was de gemiddelde leegstand 16%, op dit moment is dit 20%. Met veel van deze, veelal verouderde, terreinen gaan gemeentes niet meer aan de slag.

De urgentie hiervan wordt niet gevoeld door gemeenten. Slechts 15% van de onderzochte gemeenten heeft waardeontwikkeling van bedrijventerreinen in beeld. Het is aan gemeenten om met publieke investeringen private investeringen uit te lokken om deze gebieden meer op te laten leveren.