Geen tijdelijke huurcontracten meer voor woningen

15 mei 2023

Het tijdelijk huurcontract gaat in de ban. De Tweede Kamer stemt in mei 2023 zeer waarschijnlijk in met het wetsvoorstel hierover. Er is stevig gediscussieerd over de wet. Met name het CDA lag dwars: de partij wil een aantal uitzonderingen op de regel. In bepaalde gevallen moet het volgens de Christendemocraten mogelijk blijven om toch een tijdelijk huurcontract aan te bieden.  Eerder amendeerden zowel VVD als CDA voor een uitzondering voor verhuurders die de woning willen verkopen. Maar dit punt wordt niet in de nieuwe wet opgenomen. Wel komt er een uitzondering voor mensen die gaan samenwonen en de woning van de verhuizende partner willen aanhouden. Mocht de relatie stuklopen dan kan die terug naar het oude huis. De VVD is nog altijd tegen het wetsvoorstel. Maar met steun vanuit de oppositie is er nu toch een meerderheid.

Felle discussies

De initiatiefwet van ChristenUnie en PvdA leek aanvankelijk op ruime steun te kunnen rekenen. Maar toen kwamen VVD en CDA met aanpassingen. Zo wilden de partijen dat de huur bij verkoop van de woning mag worden opgezegd. Ook als de eigenaar de woning aan familie wil verhuren zou dat reden moeten zijn voor huuropzegging. De vrees bestond dat als er veel ‘mitsen en maren’ kwamen woningeigenaren hun woning niet meer wilden verhuren maar zouden verkopen. Dat betekent een daling van het aantal beschikbare huurwoningen. Verhuur staat vanwege belastingmaatregelen die eerder al werden genomen toch al onder druk.

Geen tijdelijke huurcontracten meer voor woningen

Stress bij huurders

Het tijdelijk huurcontract werd in 2016 (weer) mogelijk gemaakt. Het idee erachter was om leegstand van woningen te voorkomen. Doordat huiseigenaren een woning tijdelijk konden verhuren was de drempel lager. Dit zorgt voor snelle doorstroming en meer kans op een huis. De meeste tijdelijke huurcontracten gelden voor 1 of 2 jaar. Maar de tijdelijke huurcontracten zorgen voor veel stress. Als het contract afloopt is het voor de huurder maar de vraag of hij kan blijven of op zoek moet naar nieuwe woonruimte. Daarnaast grijpen veel verhuurders het aangaan van een nieuw contract aan voor een stevige huurverhoging. Het gaat om ongeveer een half miljoen woningen dat door particulieren wordt verhuurd.

Compromis

Minister De Jonge kwam zelf ook nog met voorstellen om zijn partij het CDA  over de streep te trekken. Maar uiteindelijk diende de partij zelf een voorstel tot aanpassing in. Hierin wordt dus onder andere geregeld dat een huis tijdelijk mag worden verhuurd bij samenwonen. Ook mag een studentenwoning of woning voor asielzoekers een tijdelijk huurcontract krijgen. Dat geldt ook als een woning wordt verhuurd terwijl die uiteindelijk door een familielid betrokken zal worden. Voor alle andere gevallen geldt dat het vaste huurcontract de norm weer wordt. Dit voorstel kan rekenen op de benodigde meerderheid. De VVD is teleurgesteld over de uiteindelijke wet en zal dus niet voor stemmen. Minister De Jonge is blij met de uitkomst van de debatten. Hij stelt dat ‘de scherpe randjes’ nu van de wet af zijn en deze kan rekenen op brede steun.

Bron: Het Financieele Dagblad