Geen prijsdaling op de woningmarkt als gevolg van de coronacrisis

26 oktober 2020

De in het tweede kwartaal van 2020 voorspelde prijsdaling op de woningmarkt lijkt niet uit te komen. Het aanbod van te koop staande woningen daalt gestaag, terwijl meer en meer mensen op zoek zijn naar een huis. De coronacrisis brengt bij veel mensen de wens naar voren om ruimer te wonen. Zo kan er thuis worden gewerkt en is er, ook tijdens een lockdown, de mogelijkheid om in de eigen tuin buiten te zitten. Daardoor steeg het aantal verkochte woningen in de afgelopen maanden gestaag. Ook tijdens de zomermaanden, normaal gesproken een wat rustiger tijd voor makelaars, wisselden tienduizenden woningen van eigenaar. Dit concludeert de NVM aan de hand van eigen onderzoek naar de woningmarkt in Nederland.

Twijfel over prijsdalingen in de nabije toekomst

De Nederlandsche Bank voorspelde eerder dit jaar dat de prijzen van koopwoningen in 2021 en 2022 zouden dalen. Mensen zouden hun plannen om een huis te kopen uitstellen als gevolg van de coronacrisis, was de verwachting. Ook de grootste hypotheekverstrekkende bank, ABN Amro, deelde deze mening. Maar nu 2020 op zijn eind loopt heeft ABN Amro deze voorspelling over prijsdaling op de woningmarkt inmiddels alweer bijgesteld. In het derde kwartaal van 2020 stonden ruim 25% minder woningen te koop dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit leidt uiteraard tot hogere prijzen.

Geen prijsdaling op de woningmarkt als gevolg van de coronacrisis

De huizenmarkt in Amsterdam groeit wel licht

In Amsterdam kwamen wel wat meer woningen beschikbaar, al blijft ook daar de vraag vele malen groter dan het aanbod. Mensen gingen op zoek naar een woning met meer ruimte, wellicht ingegeven door het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Daar kwam bij dat expats vertrokken en beleggers hun woningen die zijn bedoeld voor airbnb verkochten omdat er geen toeristen meer naar de stad komen. Dit leidde overigens nog niet tot een prijsdaling op de woningmarkt in Amsterdam, maar de stijging van de prijzen was er minder groot dan landelijk.

Meer verkoop van nieuwbouw

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg meer dan dat van bestaande bouw. Dat is deels te verklaren doordat investeerders de verkoop van nieuwe woningen, vooral appartementen, naar voren haalden. De prijs voor een nieuwbouwwoning ligt momenteel op € 410.000, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Voor een bestaande woning wordt gemiddeld € 375.000 betaald.

Bron: Het Financieele Dagblad