Geen nieuwe woningen maar wel luxe vakantiewoningen in Landsmeer

23 augustus 2021

In Landsmeer wordt een stuk grond gereed gemaakt voor de bouw van zo’n 100 woningen. Maar het gaat niet om huizen die beschikbaar komen voor de woningzoekenden in de regio. Het gaat namelijk om de bouw van luxe vakantiewoningen. De bouwplannen frustreren menig woningzoekende in de regio, waar de wachttijd voor een sociale huurwoning oploopt tot meer dan 20 jaar. De roep om meer woningen wordt vaak gepareerd met argumenten als zou er een gebrek aan bouwlocaties zijn of een gebrek aan vakbekwaam personeel. Maar in sommige gevallen spelen er simpelweg andere belangen. Die belangen zorgen ervoor dat er andere keuzes worden gemaakt dan die voor sociale huurwoningen of betaalbare koophuizen.

Schrijnende situaties

De woningnood leidt ook in Landsmeer tot schrijnende situaties. Een jonge moeder die noodgedwongen met haar kind weer bij haar ouders is ingetrokken krijgt geen urgentieverklaring. De reden: Ze heeft haar kind niet ongewenst gekregen en bovendien een dak boven haar hoofd, al is dat in het aan de woning aangebouwde voormalige kantoor van haar vader. Voor mensen in dit soort situaties is het uitermate zuur dat er nu wel luxe vakantiewoningen worden gebouwd maar dat hun plaats op de wachtlijst voor een sociale huurwoning nog jaren hopeloos zal blijven. Gemeenten mogen slechts 25% van de sociale huurwoningen voorbehouden aan eigen inwoners. Landsmeer heeft dat weten op te rekken naar 30%. Dit neemt niet weg dat inwoners van onder andere Zaandam en Amsterdam ook volop meedoen voor de vrijkomende sociale huurwoningen in Landsmeer.

Geen nieuwe woningen maar wel luxe vakantiewoningen in Landsmeer

Grote opmars van luxe vakantieparken

Terwijl er dringend behoefte is aan woningen, komen er op steeds meer locaties parken met luxe vakantiewoningen. En dat zijn niet de slechtste plekken. Vlak bij de stad, in een bosrijke omgeving of in de duinen. Kortom: locaties waar forensen dolgraag zouden willen wonen. Bestuurders claimen echter dat ze niet anders kunnen. Een woonwijk bouwen vlak bij een snelweg mag niet meer met de huidige regels. Voor een park met vakantiewoningen zijn de regels minder streng omdat deze huizen immers niet bedoeld zijn voor permanente bewoning. Financiële problemen bij gemeenten spelen ook een belangrijke rol. Daarom wordt er graag gekozen voor een kant en klaar plan voor een vakantiepark. Dat doet de gemeente liever dan kijken of er mogelijkheden zijn om op een locatie toch ‘gewone’ woningen te bouwen.

Gemeenten laten burgers in de kou staan

Deskundigen plaatsen nadrukkelijk vraagtekens bij het beleid van gemeenten. Ze hebben de mond vol van huisvesting voor essentiële groepen. De leraar, de verpleegkundige, de politieagent. Natuurlijk moeten die een betaalbare woning kunnen krijgen. Natuurlijk verdienen deze groepen extra aandacht. Maar desondanks worden er vaak andere keuzes gemaakt. Die keuzes zullen deels zeker te maken hebben met regels waardoor een wethouder of college niet anders kan. Maar volgens dezelfde deskundigen ontbreekt het ze ook aan het vermogen om creatief te denken als het gaat om de bestemming van grond.

Bron: NRC Next