Geen fors lagere huizenprijzen als gevolg van Coronacrisis

16 april 2020

Deskundigen voorspellen gevolgen voor de woningmarkt van de coronacrisis. Maar of dit leidt tot een daling van de huizenprijzen is nog maar zeer de vraag. Bovendien is de verwachting dat hypotheekverstrekkers de rente licht zullen laten stijgen. Tel daarbij op dat als gevolg van de crisis en de verwachte recessie veel mensen hun baan zullen verliezen. Dit zal er allemaal niet toe bijdragen dat huizen gemakkelijker verkocht zullen gaan worden tegen een lage prijs. Er is een tekort van ruim 300.000 woningen in Nederland. Deze wordt niet ‘opgelost’ door de coronacrisis.

Veranderingen op de huizenmarkt waarneembaar

De coronacrisis zorgt uiteraard wel voor veranderingen op de woningmarkt, al is een significante daling van de huizenprijzen nog niet aan de orde. Een huis dat te koop staat krijgt fors minder bezichtigingen. Deze vinden vaak ook virtueel plaats, om de regels van 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen. Daarnaast zijn er zorgen over de voortgang van nieuwbouwprojecten. Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) verwacht dat de bouw met zo’n 20% zal afnemen in de komende 2 jaar.

Geen fors lagere huizenprijzen als gevolg van Coronacrisis

Gevolgen op langere termijn nog erg onzeker

Het is erg moeilijk om een voorspelling te doen hoe de woningmarkt de komende periode op de coronacrisis gaat reageren. Het is nu nog te vroeg om hierover conclusies te trekken. Dat de economie negatief zal reageren lijkt zeker. Maar veel zal afhangen van hoe lang de crisis uiteindelijk zal duren en wat hiervan de gevolgen zullen zijn. Over hoe en hoe snel de economie zal herstellen is uiteraard nog helemaal niets te zeggen.

Hulp voor mensen met betalingsproblemen

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft afspraken gemaakt met banken en verhuurders. Die houden in dat mensen die een betalingsachterstand hebben van de hypotheek of de huur de komende 3 maanden (tot 1 juli 2020) sowieso niet uit hun huis worden gezet als ze kunnen aantonen dat ze financiële problemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd tot september 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de huurbescherming. Op deze manier moet worden voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet. Huisuitzettingen vanwege extreme overlast of criminele activiteiten gaan uiteraard wel gewoon door.

Bron: NRC Next