Geen doorbouwgarantie: alternatief met overheidslening

19 februari 2024

Demissionair minister Hugo de Jonge verwerpt een doorbouwgarantie voor woningbouwprojecten als te riskant voor de overheid. In plaats daarvan stelt hij een doorbouwfaciliteit voor, waarbij projectontwikkelaars kunnen lenen als er onvoldoende woningen zijn verkocht.

Amendement en opkoopfonds

Een amendement van de Partij van de Arbeid en ChristenUnie, dat de Tweede Kamer vorig jaar aannam, pleitte voor een doorbouwgarantie en een opkoopfonds van €175 miljoen voor onverkochte nieuwbouwwoningen. De Jonge vindt het plan te kostbaar en riskant.

Onderzoek en alternatief plan

Onderzoeksbureau Capital Value onderzocht het opkoopfonds en concludeerde dat het fonds ongeveer €1,2 miljard nodig heeft om effectief te zijn. Daarom kiest de minister voor een doorbouwfaciliteit, waarbij de overheid een hypothecaire lening verstrekt aan ontwikkelaars.

Doorbouwfaciliteit: minder risico

De doorbouwfaciliteit wordt gezien als effectiever en met minder risico’s dan het opkoopfonds. Commerciële kredietverstrekkers kunnen deelnemen, waardoor het financiële risico voor de overheid kleiner wordt.

Uitwerking van het voorstel

De Jonge zal voor de zomer een uitgewerkt voorstel presenteren, waarin onder andere wordt vastgesteld welk deel van het project maximaal gefinancierd mag worden en wat er gebeurt als de woning niet wordt verkocht.

Reacties en tijdlijn

Kamerlid Pieter Grinwis begrijpt het besluit en benadrukt het belang van snel handelen. De markt wacht niet en het voorstel is al bijna een jaar oud.

Bron: fd.nl