Gaat de sociale woningbouw het volgende decennium halen?

2 september 2019

Het Rijk bedoelt het misschien zo goed, maar de sociale woningbouw bezwijkt zo ongeveer onder de regels en voorwaarden waar zij aan moeten voldoen om nieuwbouw te kunnen realiseren. En daar is nu juist zo’n behoefte aan want het tekort aan met name sociale huurwoningen neemt nog steeds toe. De overkoepelende vereniging van woningcorporaties, Aedes, verwacht dat veel kleine woningbouwverenigingen binnen nu en 5 jaar zullen verdwijnen. Dit omdat ze vanwege alle aangescherpte regels het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Het Rijk greep in toen de corporaties door een reeks incidenten negatief onder de aandacht kwamen. Wanbeleid en fraude moesten worden bestreden. De Nieuwe Woningwet schrijft voor dat de corporaties zich alleen nog mogen bezighouden met de sociale woningbouw.

Steeds meer regels belemmeren de corporaties

Hoe goed de bedoelingen ook waren, dankzij de nieuwe wetgeving krijgen de corporaties te maken met steeds meer regels, en daarbij ook met administratieve lasten. De bemoeizucht van de overheid gaat zo ver dat zij zelfs een vinger in de pap willen hebben bij het toewijzen van de sociale huurwoningen. De kosten voor woningcorporaties stegen in 5 jaar met maar liefst 75%. De directie is voornamelijk bezig met het up-to-date houden van reglementen en statuten. Dit om te kunnen voldoen aan de regels van het Rijk. En dan is er nog de fors gestegen lastendruk. Vooral de verhuurdersheffing is een enorme kostenpost die in de afgelopen jaren fors is gestegen.

Gaat de sociale woningbouw het volgende decennium halen

Hogere huren jagen middeninkomens weg

Mensen met een middeninkomen dreigen door alle regels tussen wal en schip te belanden. In de sociale woningbouw mogen ze niet meer huren, maar een koopwoning is niet haalbaar en de huren in de particuliere sector zijn te hoog. Deze groep wordt dus aan zijn lot overgelaten. Een bijkomend nadeel is dat wijken met veel sociale huurwoningen hun differentiatie aan huurders verliezen, iets wat de overheid nu juist zo toejuicht.

De corporaties zijn onmisbaar voor gemeenten

De kleine en middelgrote corporaties zijn zeer waardevol voor gemeenten. Ze zorgen met hun sociale woningbouw voor leefbare wijken met een brede variatie aan bewoners. Maar dit komt steeds meer onder druk te staan. Inmiddels gaat 3 maanden per jaar aan huurinkomsten op aan alle lasten die corporaties moeten afdragen. Daarbij moeten de corporaties hun woningen de komende jaren ook nog verduurzamen en mogen de huren niet te hard stijgen. Dat alles zorgt ervoor dat de corporaties steeds verder in het nauw worden gedreven. Zij vrezen dan ook dat de sociale huursector, waar zo’n 30% van alle Nederlanders op is aangewezen, onherstelbaar kapot wordt gemaakt als er niet snel wat verandert.

Bron: NRC