Forse daling aantal verkochte nieuwbouwwoningen in januari 2022

2 maart 2022

Uit cijfers van het CBS en WoningbouwersNL blijkt dat er sprake is van een forse daling van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Nederland. Vergeleken met het aantal verkochte nieuwbouwhuizen in januari 2021 bedraagt deze teruggang maar liefst 30%. In januari 2021 werden er 3736 woningen verkocht, een jaar later waren dat er slechts 2567. Vooral de verkoop van nieuwbouw appartementen daalde fors, met bijna 1.000 van 2525 naar 1550. Voor de daling is wel een aantal verklaringen te geven, aldus Jannes van Loon, marktonderzoeker bij WoningbouwersNL.

Strenge eisen voor nieuwbouw

Gemeenten stellen steeds vaker strenge eisen voor het bouwen van huizen. Wil ene projectontwikkelaar in aanmerking komen voor een stuk bouwgrond, dan moet een bepaald percentage van de huizen sociale huur zijn of middenhuur. Daardoor is ene project al snel niet meer rendabel. Voor de overige vrije sector huurwoningen en koopwoningen moeten dan dusdanig hoge prijzen worden gevraagd dat er geen gegadigden meer voor te vinden zijn. Een ander punt waar projectontwikkelaars tegenaan lopen is dat het verkrijgen van en vergunning een traag en daardoor langdurig proces is. In de laatste maanden van 2021 werden wel meer vergunningen afgegeven.

Forse daling aantal verkochte nieuwbouwwoningen in januari 2022

74.000 woningen in 2022

Het is de bedoeling om in 2022 zo’n 74.000 nieuwe woningen te realiseren. Voor dit aantal werd in 2021 al de vergunning afgegeven. Niet al deze projecten zullen in 2022 kunnen worden afgerond, de bouw van een woningen duurt 1 tot 2 jaar. Een probleem is dat er steeds minder eengezinswoningen worden gebouwd, terwijl juist daar veel vraag naar is. Een gebrek aan ruimte is een belangrijke oorzaak. Er wordt vaker voor appartementen gekozen omdat deze nu eenmaal minder ruimte innemen. De stijgende huizenprijzen zorgen ook voor een daling van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Of er nu sprake is van een trend die gaat doorzetten van Loon niet voorspellen. Daarvoor moet de ontwikkeling op de huizenmarkt in de loop van 2022 worden afgewacht.

Bron: Cobouw