Flink hogere kosten begroot voor de versterking van de Afsluitdijk

15 juni 2021

De versterking van de Afsluitdijk zal fors duurder gaan uitpakken dan aanvankelijk werd geraamd. Daarnaast zullen de werkzaamheden naar verwachting minimaal 3 jaar langer duren dan eerder werd aangenomen. Volgens BAM en Van Oord, de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren, pakken de kosten in ieder geval minimaal 120 mln hoger uit dan begroot. Waarschijnlijk volgen er meer financiële tegenvallers, zo schrijft demissionair minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

3 Jaar vertraging bij de werkzaamheden

Al eerder bleek dat de kosten voor de versterking van de Afsluitdijk fors hoger zouden zijn. Het ontwerp van de spuisluizen moet worden aangepast, waardoor ook nog eens een vertraging van minimaal 3 jaar wordt opgelopen. Eerder bleek al dat de kosten tot honderden miljoenen hoger zouden zijn dan aanvankelijk begroot. Er is nu een budgetverhoging van 120 mln doorgevoerd, om de extra kosten die nu al duidelijk zijn te dekken. Het gaat onder meer om extra werkzaamheden en extra risicoreservering te dekken. Verder schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer dat de inzichten tussen de opdrachtnemers en Rijkswaterstaat nu nog te ver uiteen liggen om meer duidelijkheid e kunnen geven over de verwachte extra kosten.

Flink hogere kosten begroot voor de versterking van de Afsluitdijk

Geschillen oplossen duurt nog minimaal een jaar

In de brief aan de Tweede Kamer staat dat er een geschillenprocedure is gestart en dat een onafhankelijke commissie van deskundigen een oordeel moet vellen over de punten waarop het bouwconsortium en Rijkswaterstaat nog geen overeenstemming hebben bereikt als het gaat om de geraamde extra kosten. Deze procedures zullen zeker een jaar in beslag gaan nemen.

Oplevering nu gepland voor 2025

De oorspronkelijke planning ging ervan uit dat de versterking van de Afsluitdijk in 2022 zou worden opgeleverd. Dit loopt nu zeker uit tot 2025. Er moeten twee keersluizen worden gebouwd waarvan het ontwerp moet worden aangepast omdat de informatie op grond waarvan ze werden ontworpen onjuist bleek te zijn. Daarnaast wordt het dijklichaam verstrekt en worden er 2 gemalen gebouwd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2023 worden afgerond. De opdracht werd aanvankelijk gegund aan Van Oord en BAM voor 550 mln euro. Het plafondbedrag lag toen op 630 mln euro. Maar de prijs waarvoor de opdracht in 2018 werd verstrekt zal zoals nu blijkt flink hoger aan uitpakken.

Bron: Cobouw