Flexwoningen moeten het nijpende woningtekort in Rotterdam verminderen

2 december 2020

De woningnood is groot op veel plaatsen in Nederland. In Rotterdam worden flexwoningen gebouwd die de groeiende vraag naar woonruimte een beetje moeten oplossen. Het gaat in totaal om 1.000 woningen. De eerste worden in 2021 geplaatst in Delfshaven en in Hoogvliet. Een flexwoning is een huis dat qua bewoners maar ook qua locatie flexibel is. Het is de bedoeling dat de huizen in Rotterdam ieder tien jaar worden verplaatst. De bewoners krijgen daarom ook een tijdelijk huurcontract. Het betreft uitsluitend sociale huurwoningen.

Oplossing voor studenten en statushouders

De flexwoningen moeten vooral een oplossing bieden voor studenten, jonge statushouders en mensen die na een echtscheiding snel een nieuw onderkomen nodig hebben. Een flexwoning is tussen de 20 en 25 m2 en dus alleen geschikt voor alleenstaanden. De bewoners tekenen een huurcontract voor maximaal 2 jaar. Studenten mogen langer blijven, zij kunnen voor 5 jaar een contract tekenen zodat ze niet halverwege hun studie op straat komen te staan. De woningen worden in de fabriek gemaakt en kunnen vervolgens betrekkelijk snel op de gewenste locatie in elkaar worden gezet.

Flexwoningen moeten het nijpende woningtekort in Rotterdam verminderen

Op zoek naar meer locaties

Rotterdam is actief op zoek naar meer locaties voor de flexwoningen. Er wordt momenteel onderzocht of deze huizen ook in Nesselande, Hoek van Holland en Feijenoord kunnen worden gerealiseerd. De 150 flexwoningen voor Hoogvliet en Delfshaven moeten in de eerste helft van 2021 worden opgeleverd.

Flexwoonbuurten moeten een gezellige plek worden

Projectmanager Fenna ter Haar van de gemeente Rotterdam benadrukt dat het de bedoeling is dat de buurten waar de flexwoningen komen gezellige en veilige plekken moeten worden. De huizen zijn volwaardige huizen waar de bewoners een fijne plek voor zichzelf kunnen creëren. Het is niet de bedoeling dat deze woningen in de plaats komen van bestaande bouwplannen in Rotterdam. De flexhuizen zijn een aanvulling, terwijl het realiseren van nieuwe woningen in de Maasstad ‘in volle vaart’ doorgaan. Bij toewijzing van een flexwoning blijft de bewoner op de wachtlijst staan voor een woning. In de 2 jaar dat de flexwoning beschikbaar is kan zo iemand zijn leven opbouwen en vervolgens in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, waarna de flexwoning voor een andere ‘spoedzoeker’ beschikbaar komt. Ook in andere gemeenten worden mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van dergelijke tijdelijke huisvesting.

Bron: Stadszaken.nl