Europese bouwsector staat voor periode van krimp

21 juni 2023

De Europese bouwsector zal de komende jaren krimpen als gevolg van rentestijgingen en economische onzekerheid. Niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen zullen te maken krijgen met een afname van de bouwproductie. De groei van de Europese bouwsector, die in 2022 nog op 3 procent werd geschat, zal omslaan in krimp. Dit jaar wordt een daling van 1,1 procent verwacht, gevolgd door een verdere daling van 0,7 procent in 2024.

Economische factoren

De onzekere economische situatie, inflatie en rentestijgingen spelen een rol bij de krimp van de bouwsector. De cijfers werden bekendgemaakt tijdens Euroconstruct, een jaarlijkse conferentie over de Europese bouwsector. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) leidde dit jaar de conferentie in Amsterdam.

Verwacht herstel

De bouwonderzoeksinstituten van negentien verschillende landen verwachten dat de Europese bouwsector zich in 2025 zal herstellen. Dit herstel is echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals normalisatie van rente en inflatie. Als de rente verder stijgt, zal het herstel mogelijk pas na 2025 optreden.

Impact op woningbouw

De rentestijgingen hebben al een grote impact op de bouw van nieuwe woningen. Het EIB meldde onlangs dat het aantal opgeleverde woningen in Nederland sneller daalt dan eerder werd verwacht. De belangrijkste oorzaken zijn een afname in vergunningverlening en een gebrek aan geschikte locaties. Het EIB verwacht een terugloop van 6,5 procent in 2023 en een verdere daling van 8 procent in 2024.

Renovatiemarkt en doorstroming

Terwijl andere Europese landen somberder zijn over de renovatiemarkt, ziet het EIB deze markt in Nederland juist positief in verband met de vraag naar verduurzaming van gebouwen. EIB-directeur Taco van Hoek benadrukt dat er meer aandacht moet worden besteed aan doorstroming binnen de woningmarkt en het bouwen van woningen voor doorstarters. Hij pleit ook voor meer bouwmogelijkheden op kleinschalige locaties aan de randen van dorpen en steden.

Algehele impact en vooruitzichten

Hoewel de krimp serieuze gevolgen kan hebben voor individuele bedrijven, verwacht Van Hoek geen direct alarmerende impact op macroniveau. Het productieniveau van de bouwsector is nog steeds behoorlijk hoog en de orderportefeuilles zijn nog goed gevuld. Niettemin is het voor het behalen van maatschappelijke doelen vervelend dat de bouwsector in een lagere versnelling terechtkomt. Het EIB pleit voor een focus op doorstroming en het benutten van mogelijkheden op kleinschalige locaties om de bouwsector te stimuleren.

Bron: Cobouw