Energietransitie in de bouw: een marathon met hindernissen

4 april 2024

Belang van de energietransitie

De energietransitie in de bouw is van cruciaal belang voor succesvol klimaatbeleid, aangezien meer dan een derde van het wereldwijde energieverbruik wordt veroorzaakt door de bouwsector. Deze sector verbruikt enorme hoeveelheden energie, zowel tijdens de productie van bouwmaterialen als tijdens het gebruik van gebouwen.

Uitdagingen en obstakelsStikstofcrisis doet vraag naar elektrische bouwmachines stijgen

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt met initiatieven zoals energiepositieve gebouwen en ecologische woonwijken, rijzen er vragen over de snelheid van deze ontwikkelingen. Met miljoenen woningen en utiliteitsgebouwen die nog steeds afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, en met de ambitie om een miljoen huizen bij te bouwen, wordt de energietransitie een enorme uitdaging.

Ondernemerschap en technologische innovatie

De bouwsector staat voor een enorme taak om de energietransitie uit te voeren, terwijl het tegelijkertijd het woningtekort moet aanpakken en zich moet voorbereiden op nieuwe technologieën zoals waterstofnetwerken en elektriciteitsnetuitbreidingen. Ondernemerschap en technologische innovatie zijn cruciaal om deze uitdagingen aan te gaan.

Digitale technologie en energiebesparing

Digitale technologie speelt een belangrijke rol bij het verminderen van energieverspilling in gebouwen. Het monitoren van de werkelijke energieprestaties en het automatiseren van systemen kunnen helpen om energieverspilling te verminderen. Financiële prikkels en beleidsveranderingen zijn nodig om een geavanceerde en klimaatneutrale energievoorziening te realiseren.

Focus op wereldwijde klimaatdoelen

Het is essentieel om de focus te verleggen naar werkelijke prestaties in plaats van theoretische energielabels, en om vastgoedeigenaren aan te moedigen om klimaatneutrale gebouwen te realiseren. Een nieuw systeem gebaseerd op daadwerkelijk energieverbruik kan meer impact hebben dan traditionele energielabels, waardoor een versnelling van de energietransitie mogelijk is.

Bron: cobouw.nl