Elke doelgroep een woning?

22 april 2024

Krapte op de woningmarkt en vastzittende doorstromers

De woningmarkt wordt weer krapper, met vastzittende doorstromers als een belangrijk knelpunt. De NVM pleit voor aandacht voor duurdere nieuwbouw boven de €390.000 om doorstroming te bevorderen en stagnatie te voorkomen, wat nadelig is voor starters.

Dalende huizenprijzen en afnemende transactiesComplexiteit van woningvraag en -aanbod

Het is lastig om de vraag naar woningen nauwkeurig te voorspellen, omdat bouwactiviteit nieuwe vraag creëert en de vraag voortdurend verandert. Econoom Stefan Groot benadrukt het dynamische karakter van de markt, waarbij zelfs gezinnen die tevreden zijn met hun woning kunnen besluiten te verhuizen vanwege nieuwe ontwikkelingen.

Waarschuwing tegen te veel segmentering

Groot waarschuwt voor een te strikte segmentering in huur en koop, omdat dit de flexibiliteit van de markt kan belemmeren. Het is belangrijk om door te blijven bouwen, maar tegelijkertijd alert te zijn op al te rigide denken in doelgroepen.

Bron: fd.nl