Elektrisch bouwen: uitdagingen en groene ambities

31 juli 2023

In de wegenbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrisch materieel in plaats van traditionele machines op diesel. Bedrijven zoals Heijmans, Dura Vermeer en BAM hebben flink geïnvesteerd in de transitie naar emissieloze wegenbouw, deels ingegeven door de groene ambities en de eisen van opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat. Toch blijkt de overgang naar een CO₂-neutrale bouwplaats niet eenvoudig vanwege problemen met het stroomnetwerk, hoge kosten en complexe systemen.

Emissieloos bouwen gaat het lukken voor 2035

Stroomcapaciteit en technische uitdagingen

De beperkte capaciteit van het stroomnetwerk vormt een serieus probleem voor elektrisch bouwen. Op bouwplaatsen is vaak een zware stroomaansluiting nodig, maar het Nederlandse netwerk kan nog niet aan alle stroomverzoeken voldoen. De inzet van elektrisch materieel kan omslachtig zijn en het opladen van accu’s kan lang duren. Bovendien vergt het gebruik van elektrische alternatieven soms aanvullende eisen voor chauffeurs en voertuigen vanwege de beschouwing van accu’s als gevaarlijke stoffen.

Duurzaamheidseisen en hoge kosten

Rijkswaterstaat stelt als opdrachtgever steeds hogere eisen aan wegenonderhoud met zo min mogelijk CO₂-uitstoot. Hoewel de grote aannemers investeren in emissieloos bouwmaterieel, worden mkb-bedrijven nog enigszins ontzien vanwege de hoge kosten van elektrische machines. Elektrisch materieel is namelijk twee tot drie keer duurder dan dieselmodellen.

Een complexe transitie naar duurzaamheid

De overgang naar een duurzame werkplek in de bouwsector lijkt een complexe puzzel te zijn. Het gebruik van duurzaam materieel botst soms met de praktische noodzaak om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken vanwege continuïteit in productie. Om toch de emissie te verminderen, worden soms schonere alternatieven zoals HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) gebruikt als achtervang.

Voortgang in de transitie

Ondanks de uitdagingen zetten grote bouwbedrijven zich in voor emissieloze bouwplaatsen vanwege nieuwe emissieregels en eisen van opdrachtgevers. Nederlandse bouwbedrijven zijn echter nog afhankelijk van Duitse fabrikanten, waar de productie van emissieloze machines nog in de kinderschoenen staat. Het ombouwen van bestaande dieselmachines naar elektrisch is een tijdrovend en kostbaar proces.

Bron: FD.nl