Einde voor Britse vastgoedfondsen

30 oktober 2023

Historisch probleem met Britse vastgoedfondsen

Britse vastgoedbeleggingsfondsen bevinden zich regelmatig in financiële moeilijkheden, zoals tijdens de financiële crisis en na de brexitstemming. Deze problemen zijn nu opnieuw opgedoken, deels als gevolg van hogere rentetarieven en een verschuiving naar thuiswerken en online winkelen. Beleggers trekken hun geld terug omdat investeren in vastgoed, met name kantoren en winkels, minder aantrekkelijk is geworden.

Liquiditeitsprobleem van vastgoedfondsen

De structuur van ‘open-end’ vastgoedfondsen leidt tot problemen. Deze fondsen zijn dagelijks verhandelbaar, waardoor beleggers op elk moment hun geld kunnen opvragen. Echter, het geld is geïnvesteerd in onroerend goed, dat niet onmiddellijk kan worden verkocht. Bij een plotselinge grote uitstroom, zoals nu het geval is, kan het fonds niet genoeg liquide middelen genereren om vertrekkende beleggers terug te betalen.

Tekortschietende regulering

De Britse toezichthouder stelde voor om een opzegtermijn van negentig dagen in te voeren om dit probleem aan te pakken, maar deze suggestie is niet opgevolgd in een tijdperk van directe handel. Een alternatieve fondsstructuur, het ‘long term asset fund’, heeft geen brede acceptatie gevonden.

Uitsterven van het type fondsen

Beleggers hebben zelf maatregelen genomen door tussen 2017 en 2022 £5 miljard uit Britse vastgoedfondsen terug te trekken. Het M&G-fonds, dat ooit £4 miljard waard was, is nu geslonken tot slechts een half miljard. Andere financiële instellingen zoals Aviva, Janus Henderson en Aegon hebben hun Britse vastgoedfondsen eerder al opgeheven. Dit wijst erop dat deze fondscategorie aan het uitsterven is, wat niet noodzakelijk een probleem is.

Bron: fd.nl