EIB: Woningbouw loopt sneller terug dan verwacht

21 juni 2023

De bouw van nieuwe woningen in Nederland daalt sneller dan eerder voorspeld. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de woningbouw dit jaar naar verwachting met 6,5 procent afnemen ten opzichte van vorig jaar. Voor volgend jaar wordt zelfs een daling van 8 procent voorspeld. De oorspronkelijke prognoses waren een terugloop van 3,5 procent in 2023 en 5,5 procent in 2024.

Woningbouw en utiliteitsbouw

Het EIB wijst op de tegenvallende verkoop en het lagere aantal verleende vergunningen als oorzaken van de versnelde daling. Vooral moeilijke en kostbare bouwlocaties, samen met gestegen bouwkosten en rentetarieven, dragen bij aan de problemen. Het aantal opgeleverde woningen wordt naar verwachting dit jaar rond de 69.000, in 2024 rond de 66.000 en in 2025 rond de 65.000.

Naast de woningbouw wordt ook een afname in de bouw van utiliteitsgebouwen waargenomen. Het EIB voorspelt een daling van ongeveer 2 procent dit jaar en rond de 8 procent volgend jaar. Ook de infrastructuurprojecten zullen de komende twee jaar mogelijk met 5 procent verminderen.

Kansen en lichtpuntjes

Taco van Hoek, directeur van het EIB, ziet kansen in het bouwen op kleinschalige locaties aan de randen van bestaande bebouwing, omdat dit sneller en financieel haalbaarder is dan grote stadsprojecten. Daarnaast constateert het EIB dat er wel groei is in de investeringen voor duurzaamheid bij het herstellen en verbouwen van panden. Dit biedt groeimogelijkheden voor installatie- en infrabedrijven die betrokken zijn bij de energietransitie.

Pleidooi voor meer bouwlocaties

Projectontwikkelaars pleiten opnieuw voor meer bouwlocaties buiten de steden. Ze stellen dat dit noodzakelijk is om op korte termijn betaalbare woningen te kunnen realiseren. De gestegen rente, hogere bouwkosten en trage vergunningsverlening zijn volgens hen de belangrijkste oorzaken van de daling in de woningbouwproductie. Het verlenen van bouwvergunningen voor stadswoningen verloopt moeizaam vanwege de vele belanghebbenden die het proces kunnen vertragen. Daarom zouden projectontwikkelaars graag zien dat er vaker gekozen wordt voor buitenstedelijke locaties, waar sneller en efficiënter gebouwd kan worden.

Bron: Cobouw