EIB pleit voor bijbouwen van straten in plaats van sloop corporatiewoningen

31 januari 2023

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een duidelijke visie als het gaat om het realiseren van woningbouw: bouw in elke gemeente een straat erbij en er komen meer huizen bij dan nu het geval is. Nu worden vaak oude corporatiewoningen gesloopt. In de plaats daarvan komen nieuwe huizen. Soms zijn die kleiner of dichter op elkaar gebouwd zodat er inderdaad meer woonruimte ontstaat. Maar in feit is het kapitaalvernietiging, zo bepleit het EIB. De oude woningen kunnen vaak prima blijven staan, soms wel met een grondige opknapbeurt. Het Instituut pleit ervoor om in elk dorp een nieuwe straat te bouwen. Maar waar moeten die huizen dan komen?

Twee hectare

Bouwen ‘in het weiland’ mag niet zomaar. En dat is ook niet praktisch omdat het erg veel geld kost. In het weiland liggen immers geen wegen, riolering, waterleiding, stroomvoorziening en glasvezel. Maar een boer kan wel een strook land verkopen dat aan de rand van het dorp ligt. Volgens beschikbare gegevens heeft de gemiddelde boer zo’n 60 hectare land. Daarvan is twee hectare voldoende om een nieuwe straat te realiseren voor woningbouw. Bij voorkeur met huizen voor de eigen dorpsbewoners, zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven in plaats van noodgedwongen uit te wijken naar de grote stad.

EIB pleit voor bijbouwen van straten in plaats van sloop corporatiewoningen

Stop met slopen

Er is een enorm woningtekort in Nederland. Maar toch gaan er ieder jaar gemiddeld zo’n 10.000 sociale huurwoningen tegen de vlakte. Daar tegenover staat de nieuwbouw van gemiddeld 70.000 nieuwe huizen. De beoogde 100.000 per jaar van minister Hugo de Jonge worden al niet gehaald, na aftrek van de gesloopte huizen al helemaal niet meer. Daar komt nog bij dat huurders worden benadeeld. Zij moeten als hun huis wordt gesloopt tijdelijk ergens anders wonen. Daarvoor krijgen ze een verhuisvergoeding. Maar nadat er op de plek van hun oude huis nieuwbouw is gerealiseerd dan mogen ze terugkomen. Tegen een hogere huur, dat wel. Dus die verhuisvergoeding wordt weer netjes terugbetaald aan de corporatie. Beter kan de corporatie de bewoners de keuze geven om hun huidige woning te kopen voor een aantrekkelijke prijs zodat deze kan blijven staan. Met de hiermee gegenereerde inkomsten kan de corporatie elders nieuwe woningen bouwen.

Kies voor diversiteit in het woningaanbod

Het standpunt van het EIB pleit voor een divers aanbod van woningen. Door oude huizen zonder meer te slopen verdwijnt de woningbouw uit het verleden. Daar kunnen weliswaar duurzame en klimaatneutrale nieuwe huizen voor terugkomen. Maar die dragen niet bepaald bij aan de cultuurhistorie van de desbetreffende gemeente. Toen Joop den Uyl, in de jaren 60 wethouder in Amsterdam, het historische stadscentrum eens flink op de schop wilde gooien, werd daar gelukkig een stokje voor gestoken. Armanda Govers, kandidaat Statenlid voor de VVD in Zuid-Holland, pleit ervoor om oudere huizen als het enigszins kan te behouden en te verduurzamen. Daarnaast moet er ook nieuwe woningbouw komen. Zo krijgt het dorp of de stad een divers woningaanbod en zijn er op termijn genoeg huizen voor iedereen.

Bron: NRC