Eerste Kamer stemt in met Wet betaalbare huur voor middenhuurregulering

1 juli 2024

Invoering van de Wet betaalbare huur

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Wet betaalbare huur, een initiatief van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Deze wet, die op 1 juli in werking treedt, reguleert de huurprijzen van middenhuurwoningen. De Jonge noemt de wet een “mijlpaal” die een groot verschil zal maken voor duizenden huurders.

Uitbreiding van het puntenstelselBevriezing en maximeren Berlijnse huren roept veel weerstand op

De Wet betaalbare huur breidt het bestaande woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) uit van sociale huurwoningen (tot 879 euro per maand) naar middenhuurwoningen (tot 1.123 euro per maand). Dit puntenstelsel, dat de maximale huurprijs bepaalt, is gebaseerd op factoren zoals de oppervlakte, energiezuinigheid en de gemeentelijke WOZ-waarde. De wet zal ervoor zorgen dat de huurprijs van ongeveer 300.000 woningen op termijn gemiddeld 190 euro omlaag gaat.

Politieke steun en tegenstand

De wet kreeg steun van partijen zoals GroenLinks-PvdA, CDA, D66, PVV, SP, Volt, OPNL, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Tegenstanders waren onder andere BBB, VVD, Forum voor Democratie, SGP, JA21 en 50Plus. De Eerste Kamer stemde ook in met een motie van BBB-senator Eric Kemperman voor een jaarlijkse monitoring van de wet.

Verplichte naleving en handhaving

Onder de nieuwe wet worden de huren die binnen het puntenstelsel vallen bindend. Momenteel kunnen verhuurders hogere huren vragen, maar huurders kunnen via de rechter huurverlaging afdwingen. Vanaf 2025 moeten gemeenten toezien op naleving van de maximale huurprijzen en kunnen zij waarschuwingen en boetes uitdelen aan overtredende verhuurders.

Verschillende ingangsdata

De wet treedt op verschillende momenten in werking voor verschillende woningtypen. Sociale huurwoningen tot 879 euro per maand vallen vanaf 1 juli direct onder de nieuwe regels. Voor middenhuurwoningen die eigenlijk onder de sociale huurgrens vallen, geldt een overgangsperiode van een jaar. Voor middenhuurwoningen die daadwerkelijk onder middenhuur vallen, gelden de nieuwe regels bij het afsluiten van een nieuw huurcontract.

Effect op de huurmarkt

Vrije huurwoningen zijn nu vaak duur door het beperkte aanbod (1,2 miljoen van de 8,1 miljoen woningen in Nederland) en variëren van particuliere verhuurders tot grote beleggers zoals pensioenfondsen. De Raad van State waarschuwde eind vorig jaar dat de Wet betaalbare huur zou kunnen leiden tot een afname van het aantal vrije huurwoningen, omdat verhuren minder rendabel wordt. Om dit te voorkomen, mogen verhuurders van nieuwbouwprojecten die vóór 2028 beginnen tien jaar lang 10 procent extra huur vragen.

Toekomstige uitvoering door Mona Keijzer

Opvallend is dat de wet uitgevoerd zal worden door Mona Keijzer van de BBB, de partij die tegen de wet stemde. Tijdens haar hoorzitting in de Tweede Kamer verklaarde Keijzer dat zij de wet zal uitvoeren, ondanks de tegenstand van haar partij, omdat zij als minister gebonden is aan wetgeving.

Deze ontwikkelingen beloven veranderingen voor zowel huurders als verhuurders, met als doel de huurmarkt betaalbaarder te maken en de druk op de woningmarkt te verlichten.

Bron: nrc.nl