Een divers personeelsbestand helpt om beter te presteren.

31 juli 2017

Bron: Financieele Dagblad

Het thema diversiteit op de werkvloer krijgt weer meer aandacht sinds bedrijven de crisis weer te boven zijn.

Hoe diversiteit zich manifesteert binnen verschillende situaties is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden, zegt Marieke van den Brink, hoogleraar gender en diversiteit aan de Radboud Universiteit. Volgens Marieke is een diverse samenstelling innovatiever dan homogene groepen, maar hoe diversiteit zich gedraagt bij meer routinematig werk is minder bekend. En indien slecht gemanaged, kan diversiteit ook minder positief uitwerken. Toch hoef je volgens Van den Brink geen raketgeleerde te zijn om te weten dat een diverse groep medewerkers vele voordelen kent.

Annemieke van Beek, partner bij bureau VanDoorneHuiskes, voegt daaraan toe dat het belangrijk is dat diversiteit een onderdeel moet zijn van de missie en visie van een bedrijf én dat het uiting moet krijgen in de jaarplannen binnen het bedrijf, het alleen bij elkaar plaatsen van verschillende mensen werkt niet. Dat concludeerde zij in 2015 uit haar onderzoek voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om de kracht van een divers team goed te kunnen benutten, moeten de individuen de ruimte krijgen om ‘verschillend’ te zijn. Vaak wordt er binnen een bedrijf verwacht dat buitenbeentjes zich aanpassen aan het gedachtegoed van de meerderheid. Maar daarmee gaat de kracht van diversiteit vrijwel direct verloren.