EC maant Nederland laatste keer over regelgeving woningcorporaties

15 juni 2021

De Europese Commissie heeft Nederland voor de laatste keer opgedragen om de regelgeving voor woningcorporaties te herzien. Als Nederland niet aan deze oproep gehoor geeft dan volgt een gang naar het Hof van Justitie van de EU. Het conflict over de regels die Nederland hanteert inzake het gunnen van opdrachten door de corporaties. De EC vindt dat woningcorporaties hun bouwprojecten openbaar moeten aanbesteden. Nederland heeft hier een andere mening over.

Woningcorporaties maken geen deel uit van de overheid

De Nederlandse regering stelt zich op het standpunt dat woningcorporaties private ondernemingen zijn. Ze maken geen deel uit van de Nederlandse overheid. Het Rijk kan dan ook geen invloed uitoefenen op de vraag aan wie een corporatie een opdracht wil gunnen. De Europese Commissie is van mening dat de woningbouwcorporaties hun opdrachten openbaar moeten aanbesteden om zo aan te tonen dat ze transparant zijn.

EC maant Nederland laatste keer over regelgeving woningcorporaties

Discussie sinds 2017

Al in 2017 kwamen Nederland en de Europese Commissie tegenover elkaar te staan over deze kwestie. De EC vindt dat corporaties onderdeel uitmaken van de overheid en zich daarom aan de regels voor openbare aanbesteding moet naleven bij bouwprojecten boven de vastgestelde grens van 5,3 mln euro. Aedes, de overkoepelende organisatie van de corporaties, is eveneens van mening dat het standpunt van de EC niet juist is. Nederland krijgt nog tot augustus de tijd om de regels aan te passen. Gebeurt dat niet dan volgt mogelijk de gang naar het Europese Hof van Justitie voor een uitspraak over deze kwestie.

Bron: Het Financieele Dagblad