Woningmarkt nog sterker onder druk

27 oktober 2017

Bron: Cobouw

In het derde kwartaal van 2017 zijn maarliefst 62.750 woningen verkocht, dit is 6% meer dan in het derde kwartaal van 2016. De gekte op de woningmarkt houdt aan en de afgelopen maanden zijn er voornamelijk meer grotere woningen verkocht. Deze cijfers blijken uit de kwartaalrapportage van Dynamis.

Doordat het grote aantal woningverkopen blijft aanhouden, is het totale beschikbare aanbod historisch klein. De woningmarkt staat dus nog sterker onder druk en de huizenprijzen blijven stijgen. In 137 gemeenten kan op dit moment gezegd worden dat de prijzen hoger zijn dan in 2008. De mediane verkoopprijs was in het afgelopen kwartaal 264.000 euro (9,6% duurder dan vorig jaar).

Druk woningmarkt is niet overal in het land zo hoog

In nog 101 gemeenten, wat een kwart is van de Nederlandse gemeenten, is nog sprake van een ruime woningmarkt. In het grootste deel van deze gemeenten is de komende jaren sprake van bevolkingskrimp. Dynamis geeft wel aan dat de invloed hiervan op de woningmarkt beperkt zal blijven. Slechts bij 21 van deze gemeenten zal het aantal huishoudens afnemen. Vastgoedconsultants geven wel aan dat de eigenschappen van de huidige woningvoorraad niet zullen voldoen aan de veranderende vraag, waardoor vervangende nieuwbouw nodig zal zijn.

Naar verwachting loopt woningtekort in 2018 terug

Hoewel er op het moment een achterstand van circa 115.000 woningen is, geeft het aantal reeds uitgegeven bouwvergunningen aan dat er in 2018 meer gebouwd zal worden dan de verwachte groei in huishoudens. Het woningtekort zal dus voor het eerst in tien jaar een beetje teruglopen, maar deze inhaalslag zal nog niet merkbaar zijn op de markt. Hiervoor moet bouwtempo van het huidige jaar nog enkele jaren worden volgehouden.

Weinig invloed maatregelen kabinet

De verwachting van vastgoedconsultants is dat de nieuwe maatregelen van het kabinet, zoals de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de Wet-Hillen weinig effect zullen hebben op de marktomstandigheden.