Duurzaamheid en circulariteit in opkomst bij distributiecentra

6 mei 2024

De groei van grootschalige distributiecentra wordt gekenmerkt door zowel snelle expansie als toenemend verzet. De overheid en de samenleving leggen strengere eisen op aan de bouw van deze centra, waardoor duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden.

Politieke en maatschappelijke drukCDA fractie in de Tweede Kamer roept eigen minister De Jonge op beperk bouw grote distributiecentra

Politieke initiatieven, zoals het remmen van groei van distributiecentra op ongewenste locaties, illustreren de groeiende weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap. Desondanks blijft de vraag naar logistiek vastgoed toenemen, vooral vanwege trends zoals de transitie naar een circulaire economie en de groei van online winkelen.

Herontwikkeling van brownfield-locaties

Er is een verschuiving naar herontwikkeling van bestaande locaties, zoals verouderde bedrijventerreinen, voor distributiecentra. De schaarste aan beschikbare grond maakt herontwikkeling van deze brownfield-locaties steeds aantrekkelijker voor ontwikkelaars.

Focus op duurzaamheid en circulariteit

Naast efficiëntie en functionaliteit krijgen duurzaamheid, circulariteit en architectuur steeds meer aandacht bij distributiecentra. Bedrijven investeren in duurzame bouwmaterialen, zoals beton met carbonwapening en demontabele staalconstructies, om de impact op het milieu te verminderen.

Innovatieve initiatieven

Bedrijven experimenteren met nieuwe bouwconcepten, zoals volledig demonteerbare en remontabele panden, om een circulaire benadering te bevorderen. Daarnaast worden initiatieven ontplooid om de natuur te compenseren voor de ruimte die distributiecentra innemen, door bijvoorbeeld te investeren in biodiversiteit.

Toekomstperspectief

Hoewel grootschalige distributiecentra momenteel cruciaal zijn voor onze economie, wordt er nagedacht over alternatieve distributiemodellen voor de toekomst. Jonge generaties denken na over innovatieve oplossingen, zoals lokale productie en distributie, waardoor de behoefte aan grootschalige centra mogelijk afneemt. Dit vraagt om een flexibele benadering van bouw en gebruik van distributiecentra, met oog voor duurzaamheid en landschapsbehoud.

Bron: cobouw.nl