‘Duurzaam bouwen vraagt overtuigende businesscase’

10 juli 2024

Arne Balvers, directeur van BBN adviseurs, benadrukt het belang van verduurzaming in de bouwsector. Volgens hem ligt de grootste klimaatwinst in het verduurzamen van bestaande bebouwing. Hij merkt echter op dat de meeste vastgoedeigenaren alleen bereid zijn te investeren in duurzaamheid als dit ook financieel aantrekkelijk is. BBN adviseurs ondersteunt overheden, bedrijven en investeerders bij diverse bouwprojecten, altijd met duurzaamheid als uitgangspunt. Dit is essentieel, aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor 27 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.

Vooruitgang in nieuwbouwHoe realistisch zijn de plannen voor de Houten Stad bij Weesp

Balvers ziet dat de nieuwbouw de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Dit blijkt uit de ranglijst van Cobouw50 Projecten, waaruit blijkt dat bijna alle nieuwbouwprojecten nu duurzaam zijn. Deze projecten maken gebruik van duurzame en circulaire bouwmaterialen en energiebesparende technieken. Dit is positief, maar nieuwbouw vertegenwoordigt slechts een klein deel van de totale bebouwing in Nederland. De focus moet daarom ook liggen op het verduurzamen van de bestaande voorraad.

Verduurzaming van bestaande gebouwen

De uitdaging ligt vooral bij het verduurzamen van bestaande gebouwen. Dit proces verloopt vaak traag, mede door financiële obstakels. Balvers illustreert dit met een voorbeeld van hun eigen kantoor, waar de eigenaar vanwege financiële beperkingen niet wilde investeren in verduurzaming. Dit probleem komt vaak voor en vertraagt de verduurzaming van veel kantoren. BBN vond uiteindelijk een andere locatie waar verduurzaming wel mogelijk was, wat laat zien dat duurzame renovaties financieel haalbaar en aantrekkelijk kunnen zijn.

Praktische uitdagingen

Het nieuwe kantoor van BBN, dat binnenkort wordt opgeleverd, zal CO2-neutraal zijn en veel duurzame elementen bevatten. Echter, niet alle geplande verduurzamingsacties waren praktisch haalbaar. Balvers wijst op de moeilijkheid om leveranciers te vinden die garanties bieden op CO2-vrije bouwmaterialen. Dit soort praktische hindernissen zijn een uitdaging voor bedrijven met sterke duurzaamheidsambities.

De ambitie van de bouwsector

Hoewel er nog veel conservatieve bedrijven zijn die vasthouden aan traditionele bouwmethoden, ziet Balvers een groeiende aandacht voor duurzaamheid bij grotere bouwondernemingen. Deze bedrijven begrijpen dat verandering noodzakelijk is voor hun voortbestaan. Ook opdrachtgevers tonen meer interesse in duurzaamheid, vooral bij grotere projecten. Dit leidt tot hoopgevende initiatieven, zoals modulaire houten scholen in Amsterdam.

Invloed van EU-regelgeving

De nieuwe EU-regelgeving heeft een aanzienlijke impact gehad op duurzaamheid in de bouwsector. De rapportageplicht voor financiële instellingen over duurzame investeringen stimuleert de bouwsector. Echter, bestaande wet- en regelgeving belemmeren soms de verduurzaming. Balvers noemt de Milieuprestatie gebouwen (Mpg) als voorbeeld, die niet voldoende waardering geeft aan biobased materialen.

Financiële uitdagingen en de toekomst

Gemeenten staan voor grote financiële uitdagingen, vooral met het naderende ‘ravijnjaar’ 2026. Het is cruciaal dat gemeenteraden duurzame bouwplannen niet alleen goedkeuren, maar ook zorgen voor financiële dekking op de lange termijn. Dit voorkomt dat projecten halverwege vastlopen door gebrek aan financiering.

Bron: cobouw.nl