Duurzaam bouwen met hergebruikt beton in Delft: een stap naar toekomstgerichte constructie

10 augustus 2023

Prominente plek voor utiliteitsbouw

Heijmans, bekend in de bouwsector, voegt een nieuw hoofdstuk toe aan zijn betrokkenheid bij universiteitsprojecten. Naast Science Campus Leiden en TU Eindhoven, zal het ook de nieuwbouw voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft uitvoeren. Binnen Heijmans’ strategie krijgt utiliteitsbouw, constructies anders dan woningen, een prominente plaats. Deze aanpak omvat ook duurzaamheid en hergebruik van bouwmaterialen.

Bouwen met circulair beton krijgt langzaam voet aan de grond

Hergebruik van materialen

Een ambitie van het Delftse project is om materialen uit de sloop van oude gebouwen te hergebruiken voor de nieuwbouw. Dit richt zich met name op materialen zoals metaal en beton, waarvan de prijzen stijgen en die belastend zijn voor het milieu vanwege CO₂-uitstoot bij productie.

Balans tussen duurzaamheid en noodzaak

Het hergebruik van bouwmaterialen neemt toe, deels vanwege beperkingen op CO₂-uitstoot en milieu-effecten. Er is een verschuiving naar ontwerpen die gericht zijn op hergebruik van materialen, niet slechts vermalen en begraven. Deze benadering is een stap voorwaarts, maar er moet een evenwicht worden gevonden tussen duurzaamheid en praktische uitvoering.

Financiële en logistieke overwegingen

Het financiële aspect speelt ook een rol. Hergebruik kan financieel aantrekkelijk zijn, vooral voor materialen zoals beton, staal en zelfs hout. Het is echter belangrijk om dit per project te bekijken. Soms is het praktischer om ter plaatse materialen te hergebruiken dan ze over lange afstanden te vervoeren.

Duurzaam bouwen: een complex begrip

De term “duurzaamheid” wordt vaak breed gebruikt, maar het is van cruciaal belang om duidelijkheid te scheppen over wat het precies inhoudt bij aanbestedingen en bouwprojecten. Het gaat niet alleen om duurzame materialen, maar ook om duurzaam hergebruik.

Overgang naar hergebruik

De transitie naar hergebruik van bouwmaterialen is in volle gang. Terwijl traditioneel geproduceerd beton en staal de norm waren, ontstaat er nu een verschuiving naar duurzamere praktijken. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals de Europese certificering van duurzaam beton, zijn er veelbelovende ontwikkelingen, zoals het volledig hergebruiken van sloopbeton om nieuw beton te maken.

Toekomstgericht bouwen

Het bouwproject in Delft is een voorbeeld van toekomstgericht denken. De ontwerpfase begint binnenkort en de sloop van oude gebouwen wordt verwacht in 2024. Het streven is dat de nieuwe faculteit Technische Natuurwetenschappen in 2027 operationeel zal zijn. Dit project illustreert de stappen die worden genomen om duurzaamheid en hergebruik in de bouwsector te bevorderen.

Bron: fd.nl