Wat doet natuurinclusief wonen met de bewoners van nieuwe wijken?

15 februari 2021

Het lijkt een term uit de notulen van een vereniging voor natuurfanaten: Natuurinclusief wonen. Maar het is een manier van bouwen die heel serieus wordt genomen. Steeds meer nieuwe wijken die in dorpen en steden verrijzen worden ontworpen met dit uitgangspunt. Er worden niet alleen simpelweg huizen en wegen getekend, maar er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met groen in de buurt. Zo is de wijk Vogelenzang in Rhenen, op de grens tussen Gelderland en Utrecht, een mooi voorbeeld van zo’n natuurinclusieve wijk .

Zwemmen in je eigen privé meer

Hoewel het officieel verboden is, nemen sommige bewoners van de wijk Vogelenzang in Rhenen soms stiekem een duik in het speciaal aangelegde meertje aan de rand van hun wijk. Naast het meer is er in de wijk volop aandacht voor groen in de vorm van bomen en parkjes. Bij de aanleg van het meer is gekozen voor beplanting die bestand is tegen schommelingen van de waterstand en die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het meer is een natuurgebied waar zwemmen verboden is om de dieren en planten niet te verstoren. Maar niet iedereen houdt zich daar dus aan.

Meer gemeenten werken aan groene wijken

De wijk Vogelenzang is inmiddels voltooid, maar is zeker niet de enige wijk waar natuurinclusief wonen een belangrijk speerpunt is. De gemeente Arnhem heeft plannen om op grote schaal parken en buurtmoestuinen te creëren. Een belangrijk doel is het op een natuurlijke manier afvoeren van hemelwater. Ook in Leiden en Oldenzaal worden plannen ontwikkeld om singels te voorzien van aaneengesloten parken. In Rotterdam is ruim 200 miljoen uitgetrokken om van onder andere de Coolsingel en het Hofplein groene wandelgebieden te maken.

Wat doet natuurinclusief wonen met de bewoners van nieuwe wijken

Groen wonen heeft een prijskaartje

Het is belangrijk om natuurinclusief wonen niet alleen bereikbaar te maken voor mensen die een hypotheek van ruim 8 ton kunnen opbrengen. Daarom is het belangrijk om vooral bestaand groen met elkaar te verbinden, zodat er vanzelf op meer plaatsen meer groen komt. Zo ontstaan er ‘groene netwerken’ die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de leefbaarheid in een dorp of stad. Een positief punt is dat meer groen, vooral bomen, zorgt voor verkoeling, waardoor het in de stad op warme zomerdagen aangenamer wordt.

Haken en ogen aan groene wijken

Hebben groene wijken dan alleen maar voordelen? Nee, er zijn wel degelijk zaken waar over nagedacht moet worden. Zo is een groene omgeving niet alleen aantrekkelijk voor onschuldige egeltjes, maar ook voor de eikenprocessierups die aan een opmars door heel Nederland bezig is. Daar komt bij dat bomen en planten grondwater nodig hebben en daar is in sommige delen van Nederland nu al een tekort aan. Met de steeds drogere zomers in Nederland is dit een punt waar goed over moet worden nagedacht. Het is dan ook belangrijk zo bepleiten deskundigen, om de bewoners van wijken nadrukkelijk bij plannen voor vergroening en natuurinclusief wonen te betrekken.

Bron: NRC Next