Dip in woningbouw zit Dura Vermeer dwars in jaarcijfers

19 maart 2024

In het afgelopen jaar heeft Dura Vermeer’s bouw- en vastgoeddivisie aanzienlijk slechter gepresteerd dan het jaar ervoor, met een omzetdaling van 15% tot €941 miljoen. Deze afname werd met name veroorzaakt door een krimp in de woningbouwsector, gedurende de eerste helft van 2023, als gevolg van verschillende factoren zoals stijgende rente, trage ruimtelijke ordeningsprocedures en hogere bouwkosten.

Compensatie door infrastructuurdivisieRijksvastgoedbedrijf krijgt nadrukkelijke rol bij woningbouw

Deze tegenslag werd deels gecompenseerd door de infrastructuurdivisie, die een stijging van 23% in opbrengsten liet zien. Hierdoor steeg de totale omzet van het bedrijf met bijna 4% tot €1,9 miljard. Hoewel de nettowinst niet per divisie wordt bekendgemaakt, bedroeg de totale nettowinst van het bedrijf vorig jaar €51,4 miljoen, vergelijkbaar met het resultaat van 2022.

Woningverkopen en sectorbrede uitdagingen

Ondanks een verbetering in de tweede helft van 2023, daalde het aantal verkochte woningen in eigen beheer van 548 (in 2022) naar 483 vorig jaar. Deze uitdagingen worden niet alleen door Dura Vermeer ervaren, maar ook door andere spelers in de sector, zoals BAM, waarbij het aantal opgeleverde woningen gestaag afneemt.

Noodzaak voor meer financiële middelen en regelgeving

CEO Job Dura pleit voor meer financiële middelen en regelgeving in de woningbouwsector. Hij verwacht veel van de Wet versterking regie volkshuisvesting, die recent naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze wet moet bijdragen aan het oplossen van het woningtekort en het creëren van een evenwichtiger woningvoorraad.

Toekomstvooruitzichten en orderboek

Ondanks voorspellingen van een krimp in de bouwsector voor dit jaar, heeft Dura Vermeer een groeiend orderboek van €4,3 miljard in 2023, wat duidt op toekomstige omzetgroei. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door nieuwe opdrachten in zowel woning- en utiliteitsbouw als infrastructuurdivisie, waaronder wegen- water- en railbouwprojecten.

Bron: fd.nl