Een digitale kopie van de aarde moet meer inzicht geven aan de wetenschap

1 april 2021

De wetenschap staat voor niets. Er wordt gewerkt aan een ‘tweeling van de Aarde’. Deze digitale kopie van de aarde moet helpen om inzicht te krijgen over de invloed van CO2 uitstoot en andere zaken die onderzoek waard zijn. Door hiervoor een duplicaat van de aarde te gebruiken kan er naar hartenlust worden geëxperimenteerd. Voordat er werd begonnen met een kloon van de aarde werden er al experimenten gedaan met het klonen van cellen en planten. Hoe verder de wetenschap vordert, hoe beter we de toekomst van onze planeet kunnen voorspellen, is de gedachte van de wetenschappers.

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn

Een kloon van de aarde maken is natuurlijk geen eenvoudige klus. De ambitie vloeit voort uit de ‘Green Deal’ waarmee Europa zich ten doel stelt om in 2050 een klimaatvrije maatschappij te hebben. Als die doelstelling wil worden gehaald moet er nog heel wat gebeuren. Het project kreeg de naam Destination Earth en het ultieme doel is om in een tijdsbestek van 10 jaar de digitale kopie van de aarde klaar te hebben. Met behulp van de kopie van de aarde kan digitaal worden berekend wat bijvoorbeeld het effect is van de vermindering van broeikasgassen. Maar ook kan worden berekend wat de winst is als er van niet fossiele brandstoffen gebruik wordt gemaakt.

Een digitale kopie van de aarde moet meer inzicht geven aan de wetenschap

Effecten meten en bijsturen

Het meten van effecten kan helpen bij het bijsturen van het beleid. Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit? Bij welke CO2 reductie herstelt de ozonlaag essentieel? Wat gebeurt er met de opwarming van de aarde? Al dat soort waarden kunnen gemeten worden door experimenten los te laten op de kopie van de aarde. Met de waardevolle informatie die dat oplevert kunnen belangrijke stappen worden gezet om de aarde zo lang mogelijk leefbaar  te houden. Niet alleen de gevolgen voor het klimaat worden gemeten, maar ook de water- en voedselvoorziening kan op deze manier worden onderzocht.

Bron: Het Financieele Dagblad