Demografische veranderingen vragen om aanpassingen bij woningbouw

30 oktober 2022

De demografie van Nederland verandert de komende decennia. Dat vraagt om aanpassingen als het gaat om woningbouw. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt naar verwachting toe van 3,1 miljoen nu naar bijna 4 miljoen in 2050. Het aantal huishoudens neemt toe van 8,1 naar 9,2 miljoen. Vanwege de vergrijzing moet de woningbouw zich meer richten op ouderen. Die hebben behoefte aan appartementen en gelijkvloerse woningen.

2 miljoen extra inwoners

Het aantal inwoners in Nederland loopt nu al richting de 18 miljoen. Tot 2050 komen daar naar verwachting nog eens 2 miljoen mensen bij. De meeste groei vindt plaats in het midden en westen van het land. Vooral de groep 75-plussers zal gestaag blijven groeien. Niet alleen de betere levensverwachting zorgt voor bevolkingstoename. Vooral migratie zorgt ervoor dat het aantal inwoners in Nederland blijft groeien. Vooral de groep alleenstaanden groeit, omdat ouderen hun partner verliezen. Het aantal stellen, al dan niet met thuiswonende kinderen en eenoudergezinnen stijgt minder hard.

Demografische veranderingen vragen om aanpassingen bij woningbouw

Wensen van 65-plussers

Alleenstaande 65-plussers geven vaker de voorkeur aan een huurappartement. Stellen van 65 jaar en ouder wonen het liefst in een koop- of huurappartement of een koop-eengezinswoning. Eengezinswoningen die worden gehuurd zijn bij deze groep niet populair. Naast het soort woning is voor deze groep ook belangrijk dat voorzieningen dichtbij zijn. Het gaat daarbij om winkels, zorgvoorzieningen maar ook theaters, bioscopen en horeca.

Inspelen op woonwensen

Bij het plannen van woningbouw is het belangrijk om in te spelen op de veranderingen in de demografie van Nederland. Gezinnen worden kleiner en bestaan vandaag de dag nog uit 2,13 personen. In 1962 was dat 3,53 personen. Daarnaast vinden veel ouderen het belangrijk dat ze buitenruimte hebben. Dit vraagt om wellicht wat kleinere woningen die wel over een tuintje beschikken. Door al bij het plannen van bouwprojecten rekening te houden met de toekomst wordt voorkomen dat de ‘verkeerde’ huizen worden gebouwd.

Bron: Cobouw