De terugkeer van kraken

2 maart 2020

Jonge krakers duiken tegenwoordig weer meer op. Kraken is meer gebruikelijk aan het worden in de grote steden. Zo zijn in Rotterdam panden in verschillende wijken al sinds 2019 bewoond door krakers. Zo bewonen zij huizen die anders in hun ogen onterecht leegstaan.

Gedoogd een woning kraken

In de stad komt het ook voor dat het kraken van de woning gedoogd wordt. Woningbouwcorporaties kennen de krakers bijvoorbeeld. Het kraken op zich is dan ook geen illegale activiteit. De corporaties knijpen daarom een oogje toe voor de lege panden. Krakers nemen hier soms zelf contact over op met de eigenaren van de panden. Deze tips wisselen zij ook onderling uit.

Gemakkelijk leren kraken

Het uitwisselen van tips is niet het enige wat de bewoners doen. Het is gemakkelijk om te leren hoe het aangepakt moet worden. Zo zijn online handleidingen te vinden en is bij anderen die al langer bezig zijn langs te gaan om informatie op te doen. Een bekende plek is het Poortgebouw in Amsterdam dat al bijna veertig jaar een bolwerk is voor krakers.

Een eigen woning hebben

Het kraken gaat verder dan het slapen op de grond met een grote groep mensen. Hoe langer de krakers er blijven, hoe vaker de woningen worden gemodelleerd naar een echt huis om in te wonen. De groepen worden dan kleiner en de bewoners vinden elk hun eigen plek in het huis. Al blijft het samenwonen wel een belangrijk aspect van het geheel.

De terugkeer van kraken

Beter dan huren

Veel jongeren kraken omdat de huren te hoog zijn om nog realistisch te worden genoemd. Slechte woningen kosten nog altijd €600,- per maand. Jongeren zouden dan moeten lenen om de huur te kunnen betalen. Terwijl anderzijds veel panden gewoon leeg staan. Veel jongeren zien daarom mogelijkheden. Zeker ook waar het gaat om vrijheid om te doen wat je wil doen. Dit is een belangrijke factor hierin.

Het pakken van macht

Door hiervoor te kiezen en bijvoorbeeld niet anti-kraak te gaan wonen, hebben de jongeren ook iets meer macht. Ze staan nu veel meer in contact met de woningcorporatie. Zo kunnen zij ook hun invloed uitoefenen op het proces. Dit zou anders niet kunnen omdat de corporatie alles bepaalt. Zo kan je bijvoorbeeld snel verplaatst worden wanneer de huiseigenaar hier reden toe ziet. Ook wordt het steeds duurder.

Opnieuw hetzelfde plan

Op enig moment worden de ruimtes die gekraakt worden natuurlijk weer in gebruik genomen of opgeknapt. Veel krakers kiezen ervoor om dan opnieuw te gaan kraken. Voor hen is het een manier van leven geworden. De vrijheid die het biedt maakt het voor hen dan ook wel heel interessant om de levensstijl vol te houden. De alternatieve vorm van wonen wordt vaak aangehaald. Al moet kraken op zich geen doel zijn, maar een middel.

Zorgen over de ontwikkeling

Sociale huur wordt steeds lastiger in de steden. Het voelt voor de krakers alsof mensen met lage inkomens niet meer in de steden mogen komen. Alleen hippe rijke mensen vinden er veel aantrekkelijke buurten. Gentrificatie speelt hier ook een grote rol in. Het kraken is hun antwoord op deze ontwikkelingen.

Wetgeving op gebied van kraken

Over de wetgeving op het gebied van kraken wordt al langer gesproken. In 2010 werd kraken door de nieuwe kraakwet illegaal. Al hebben krakers volgens die wet ook de mogelijkheid om een kort geding aan te spannen. Dit betekent dan dat het ontruimen in de wacht wordt gezet. Rotterdam is al enkele jaren de meest populaire stad om te kraken. In begin 2019 stonden hier zo’n 7.200 woningen leeg. Er zijn verschillende instanties die ook anti-kraak panden aanbieden.

Bron: NRC.next