Daling woningverkopen voor Heijmans in 2023

2 november 2023

Bouwonderneming Heijmans heeft aangekondigd dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2023 tot nu toe met 8% is gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Het bedrijf wijt dit aan “lastige marktomstandigheden”. In de eerste tien maanden van dit jaar werden 1.201 nieuwbouwwoningen verkocht, ruim honderd minder dan vorig jaar.

Oorzaken voor de daling in woningverkopenMiljoeneninjectie van de overheid moet de woningbouw in Nederland op gang houden

Heijmans geeft aan dat de dalende verkoopcijfers deels te wijten zijn aan factoren zoals politieke onzekerheid, trage verlening van bouwvergunningen en hogere rentetarieven. In het derde kwartaal merkte Heijmans echter op dat er extra investeringen van woningcorporaties waren en een “lichte toename” in de verkoop van woningen aan consumenten. Desalniettemin daalde de verkoop aan institutionele beleggers.

Rol van politiek en maatschappelijke problemen

De CEO van Heijmans, Ton Hillen, schrijft een deel van de dalende verkopen toe aan politieke factoren en maatschappelijke problemen, zoals een achterblijvende woningbouw, slechte bereikbaarheid, arbeidstekort, energietransitie en klimaatkwesties. Hij benadrukt dat Nederland behoefte heeft aan een helder beleidskader en hoopt op een daadkrachtig beleid na de komende verkiezingen.

Toekomstvisie en ‘maatschappelijke uitdagingen’

Heijmans werkt aan een toekomstvisie die zal resulteren in een nieuwe strategie tot 2030. Het bedrijf heeft als doel om een “robuuste organisatie” te creëren, hoewel er geen reorganisatie op de agenda staat. De visie benadrukt de noodzaak van een strakke regie om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals het vinden van een balans tussen een krappe arbeidsmarkt en de behoefte aan nieuwe woningen.

Meevaller en vooruitzichten

Heijmans kondigde een eenmalige meevaller aan dankzij de vrijval van een voorziening. Hierdoor werd de prognose voor het brutobedrijfsresultaat (ebitda) verhoogd naar minimaal €120 miljoen, vergeleken met de eerdere schatting van minstens €107 miljoen. Deze vrijval was het gevolg van een juridisch geschil met netbeheerder TenneT en had betrekking op de bouw van elektriciteitsmasten in Zeeland.

Infra en bouw & techniek

De vastgoedactiviteiten van Heijmans kenden een lagere omzet in het derde kwartaal, maar dit werd gecompenseerd door positieve prestaties in de onderdelen Infra en Bouw & Techniek. Infra heeft een belangrijke opdracht binnengehaald voor de ontwerp, realisatie en exploitatie van een warmte- en koudenet in de Haagse wijk Binckhorst. Ook zal het bedrijf een deel van de snelwegen A2 en A12 onderhouden in het kader van duurzaam onderhoudsbeleid van Rijkswaterstaat.

Bron: fd.nl