CPB: Strengere hypotheeknormen hebben bijgedragen aan groei particuliere verhuurmarkt

26 september 2023

Impact van hypotheeknormen op verhuurmarkt

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vastgesteld dat de strengere hypotheeknormen voor huizenkopers hebben bijgedragen aan de groei van de particuliere verhuurmarkt. Door deze strengere normen werden potentiële kopers gedwongen om te kiezen voor een vrije sectorhuurwoning, aangezien ze geen huis konden kopen. Het CPB heeft deze bevindingen gepubliceerd als reactie op de maatschappelijke bezorgdheid over huurders die vastzitten in dure huurhuizen en wilde onderzoeken of dit verband houdt met de leennormen.

Impact van aanscherping hypotheeknormenDalende huizenprijzen en afnemende transacties

Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de hypotheeknormen in Nederland aangescherpt om te voorkomen dat huizenkopers te veel schulden aangaan. Deze normen bepalen het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen om een huis te kopen. Uit het onderzoek blijkt dat deze leennormen inderdaad invloed hebben gehad op de keuze tussen kopen en huren. In de periode 2013-2019 steeg het aantal vrije sector huurwoningen met 70% ten opzichte van het aantal koopwoningen. Ongeveer een vijfde van deze groei wordt toegeschreven aan huishoudens die minder konden lenen voor hun hypotheek, waardoor investeerders deze woningen kochten.

Uitdagingen voor huurders

Het CPB constateert dat de huidige hypotheeknormen betekenen dat een kwart van de huurders in de vrije sector niet genoeg verdient om een vergelijkbaar huis als hun huurwoning te kopen. Bij huurders met een modaal inkomen in de vrije huursector is dit zelfs meer dan de helft. Hoewel kopen niet voor iedereen geschikt is, benadrukt het CPB dat huizenkopers in Nederland aanzienlijke fiscale voordelen hebben door de hypotheekrenteaftrek, die huurders mislopen.

Verruiming van hypotheeknormen geen oplossing

Het CPB wijst er echter op dat verruiming van de hypotheeknormen weinig zou helpen, omdat het aantal beschikbare woningen niet toeneemt. Hierdoor zouden de huizenprijzen juist stijgen, wat uiteindelijk weinig voordelen zou opleveren voor potentiële kopers. Maatregelen om verhuur te ontmoedigen, zoals opkoopbescherming, zouden volgens het CPB ook beperkt effect hebben, omdat huishoudens die willen huren dan naar de koopmarkt worden gedreven.

Belang van structurele maatregelen

Het CPB benadrukt dat structurele maatregelen, zoals het bevorderen van woningbouw en het verminderen van de hypotheekrenteaftrek, meer voordelen kunnen bieden aan huizenkopers. Deze maatregelen zouden effectiever kunnen zijn om de problemen op de woningmarkt aan te pakken dan het veranderen van hypotheeknormen of het ontmoedigen van verhuur.

Bron: fd.nl